Za poboljšanje medicinske njege pacijentima s Covid-19

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru “Hitnog projekta za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu”, krajnjim korisnicima u Federaciji BiH.

Odlukom se odobrava prijenos stalnih sredstava za zavode za javno zdravstvo, bolnice, domove zdravlja, te ustanove socijalne zaštite, nabavljenih u okviru provedbe ovog projekta.

Ukupna vrijednost nabavljene i isporučene oprema iznosi 4.306.462 KM, a raspoređena je na 44 ustanove u FBiH od kojih je 11 zavoda za javno zdravstvo, 16 kantonalnih i općih bolnica, tri klinička centra, četiri doma zdravlja, te 10 ustanova socijalne zaštite, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Federalno ministarstvo zdravstva zaduženo je da s krajnjim korisnicima sačini ugovor o prijenosu stalnih sredstava, u skladu sa Instrukcijom kojom se utvrđuje metodologija za prijenos nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih radova krajnjim korisnicima i podnošenje završnog izvještaja o završetku projekta, a krajnji korisnici da dodijeljena stalna sredstva knjigovodstveno evidentiraju, saglasno računovodstvenim propisima u FBiH.

Projekt provode federalna ministarstva zdravstva, te rada i socijalne politike, a finansiran je kreditnim sredstvima Svjetske banke na osnovu Sporazuma zaključenog između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Projektnim sredstvima je finansirana nabavka stalnih sredstava za potrebe krajnjih korisnika s ciljem jačanja pripravnosti zdravstvenog sistema, poboljšanju kvaliteta medicinske njege koja se pruža pacijentima s COVID-19 i minimiziranju rizika za zdravstveno osoblje i pacijente.

Uz saglasnost Vlade FBiH i Svjetske banke, potpisan je ugovor sa UNDP-om koji je bio angažovan za provođenje nabavki.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *