Galerije

MEĐUNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Adresa: 2. Tuzlanske brigade broj 13, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 35 276 150
Fax: +387 35 252 002
Mobitel: +387 61 185 733
E-mail: galerija_portreta@bih.net.ba
Web: galerijaportreta.ba

Muzeji

JU MUZEJ ISTOČNE BOSNE
Adresa: Džindić mahala broj 21, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon/Fax: +387 35 318 320, 318 321
E-mail: muzej.ib@bih.net.ba

Kulturni centri

JU BOSANSKI KULTURNI CENTAR TUZLA
Adresa: Mije Keroševića Guje broj 3, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 35 282 296
Fax: +387 35 311 070
E-mail: bkctuzla@yahoo.com
Web: bkctuzla.ba

JU DOM MLADIH TUZLA
Adresa: Dragiše Trifkovića broj 2, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefoni:
+387 35 250 406
+387 35 362 620
E-mail: dom.mladih@hotmail.com
Web: dommladihtz.ba

Pozorišta

JU NARODNO POZORIŠTE TUZLA
Adresa: Pozorišna broj 4, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefoni:
+387 35 251 646
+387 35 251 647
Fax: +387 35 251 645
E-mail:
narodnopozoristetuzla@hotmail.com
teatartz@yahoo.com
Web: narodnopozoristetuzla.org.ba

Biblioteke

JU NUB “DERVIŠ SUŠIĆ” TUZLA
Adresa: Mihajla i Živka Crnogorčevića broj 7, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 35 272 626
+387 35 266 343
E-mail: nubtz@bih.net.ba
Web: nubt.ba

Kina

KINO KALEIDOSKOP
Adresa: Pozorišna broj 6, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefoni: +387 35 362 622
+387 35 250 406
E-mail: kaleidoskop.tuzla@gmail.com
Web: kinokaleidoskop.ba

Fotografija dana