Medžlis Islamske zajednice Tuzla

Adresa: Sead-bega Kulovića broj 4, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 35 252 568
Fax: +387 35 276 509
E-mail: miztuzla@miztuzla.com
Web: miztuzla.com

Franjevački samostan i Župa SV. Petra i Pavla u Tuzli

Adresa: Franjevačka broj 26, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 35 266 314
Fax: +387 35 247 610
E-mail: samostantuzla@fst.ba
Web: fst.ba

Saborni hram Uspenja presvete bogorodice Tuzla

Adresa: Đorđa Mihajlovića broj 2, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 35 364 307

Jevrejska opština Tuzla

Telefon: +387 35 224 322
Fax: +387 35 250 429