Hitna pomoć

Urgentna linija: 124
Adresa: Albina i Franje Herljevića bb, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 35 311 510na

Policija

Urgentna linija: 122
Policijska uprava Tuzla 251 008
Policijska stanica Tuzla Istok 293 444
Policijska stanica Tuzla Zapad 270 666
Policijska stanica Tuzla Centar 270 555

Vatrogasci

Urgentna linija: 123
Adresa: Obala Zmaja od Bosne, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefoni:
+387 35 296 031
+387 35 296 035
+387 35 296 037

Ostalo

Telefonske informacije: 1182