Grad Tuzla

[vc_row][vc_column][td_block_big_grid_2 category_id=”22” tdc_css=””][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3”][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Općinska vlada” tab_id=”1521556103230-5b306759-200a”][td_block_text_with_title]OPĆINA/OPŠTINA TUZLA
Ulica: ZAVNOBiH-a broj 11.
75000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 307 307
e-mail: tuzla@tuzla.ba
web: tuzla.ba

OPĆINSKI NAČELNIK
ZAVNOBiH-a broj 11.
Tel: +387 35 307 310, 307 312
e-mail: tuzla@tuzla.ba
web: tuzla.ba[/td_block_text_with_title][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Općinske službe” tab_id=”1521556103265-9a268df0-28b8”][td_block_text_with_title]SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE
ZAVNOBiH-a broj 11.
Tel: +387 35 307 360
Fax: +387 35 307 361
e-mail : sisakovic@tuzla.ba

SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
ZAVNOBiH-a broj 11.
Tel: +387 35 307-380
Fax: +387 35 307-381
e-mail:  safeth@tuzla.ba

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I PITANJA MJESNIH ZAJEDNICA
ZAVNOBiH-a broj 11.
Tel: +387 35 307-360
Fax: +387 35 307-361
e-mail: kemalk@tuzla.ba

SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK
Aleja Alije Izetbegovića broj 4.
Tel: +387 35 251-244
e-mail: faruka@tuzla.ba

SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE
ZAVNOBiH-a broj 11.
Tel: +387 35 307-450
Fax: +387 35 307-451
e-mail: slavkos@tuzla.ba

SLUŽBA ZA GEODETSKE POSLOVE I IMOVINSKO-PRAVNE ODNOSE
ZAVNOBiH-a broj 11.
Tel: +387 35 307-420
Fax: +387 35 307-421
e-mail: hasibas@tuzla.ba

SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
ZAVNOBiH-a broj 11.
Tel: +387 35 307-490
Fax: +387 35 307-491
e-mail: inspekcije@tuzla.ba

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE
ZAVNOBiH-a broj 11.
Tel: +387 35 307-320
Fax: +387 35 307-321
e-mail: sinisam@tuzla.ba

SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU
Aleja Alije Izetbegovića broj 4.
Tel: +387 35 260-401, 260-402
Fax: +387 35 260-401, 260-402
e-mail: admirat@tuzla.ba

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
Turalibegova broj 21.
Tel: +387 35 307-306
Fax: +387 35 307-311
e-mail: nadiraa@tuzla.ba

ZAVOD ZA URBANIZAM TUZLA
Aleja Alije Izetbegovića broj 6.
Tel: +387 35 252-415, 252-038
Fax: +387 35 251-575
e-mail: selmap@tuzla.ba

MATIČNI URED TUZLA
ZAVNOBIH-a broj 11.
75000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 252 043

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA
Kozaračka bb
75000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 266 574
Fax: +387 35 277 196
web: csrtuzla.ba

JKP “VODOVOD” TUZLA
Kulina bana broj 2.
75000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 252 411

JKP “KOMUNALAC” TUZLA
Husinskih rudara bb
75000 Tuzla, BiH
Centrala  +387 35 302 555
Fax  +387 35 302 556
Naplatna služba (domaćinstva)  302 551
Naplatna služba (privredna lica)  302 554
web: komunalactz.com.ba

JKP “CENTRALNO GRIJANJE” TUZLA
Krečanska broj 1.
75000 Tuzla, BiH
Centrala: +387 35 281 442
Fax: +387 35 281 391
Dežurna služba:  281 440, 281 441
web: grijanjetuzla.ba

“ELEKTRODISTRIBUCIJA” TUZLA
Vrapče broj 2.
75000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 304 300, 304 303
Fax: +387 35 304 330

JU “DOM PENZIONERA” TUZLA
Filipa Kljajića broj 22.
75000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 270 002, 270 004
Fax: +387 35 270 005
e-mail: dompenzionera@bih.net.ba
web: dompenzionera.ba

JKP “KOMEMORATIVNI CENTAR” D.O.O. TUZLA
Kojšino broj 31.
75000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 360 910 , 330 111
Fax: +387 35 264 270
Cvjećara 063 720 992
e-mail: jkpkct@yahoo.com
web: komemorativni-centar.ba

TRŽNICE/PIJACE D.O.O. TUZLA
Tabašnice broj 12.
75000 TUZLA, BiH
Tel/fax: +387 35 252 026
trznice.pijace@bih.net.ba
web: trznicetuzla.com.ba

JKP “PANNONICA” D.O.O. TUZLA
Šetalište Slana Banja bb
Tel: +387 35 246-711
Fax: +387 35 246-710
e-mail: kontakt@panonika.ba
web: panonika.ba[/td_block_text_with_title][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][vc_column width=”1/3”][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-default”][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *