Progresivni blok predlaže ukidanje plaćanja potvrde o preležanom Covidu-19

Vijećnik Admir Čavalić je ranije uputio inicijativu da se obezbjedi redomat kako bi se smanjili redovi čekanja.

0
430
Vrijeme je da se Dom zdravlja modernizuje u mnogim segmentima rada (Foto: Ilustracija, arhiva)

Covid-19 pandemija je otvorila brojna pitanja u vezi nužnosti reformi u određenim oblastima poput zdravstva, obrazovanja i slično. Ovo vrijedi i za primarnu zdravstvenu zaštitu na području grada Tuzla, a koja je u nadležnosti lokalne izvršne i predstavničke vlasti.

Predstavnici Progresivnog bloka u Gradskom vijeću su iskoristili svaku od prethodnih sjednica kako bi pokrenuli rješavanje nekih od problema primarne zdravstvene zaštite u Tuzli, odnosno funkcionisanja Doma zdravlja “Dr. Mustafa Šehović”.

Aktuelno pitanje koje je prisutno u medijima se odnosi na plaćanje 10 KM za potvrdu o preležanoj koroni je već problematizirano na petoj sjednici Gradskog vijeća u maju od strane vijećnice Selme Ćatibušić. Vijećnik Admir Čavalić je ranije uputio inicijativu da se obezbjedi redomat kako bi se smanjili redovi čekanja.

Menadžmentu ove zdravstvene institucije je postavljeno pitanje u vezi neiskorištenih vakcina, ali i da li je bilo prakse da se neko vakciniše preko reda. Vijećnica Esana Kavazbašić-Huskanović je zajedno sa ostalim doktorima u vijeću posebno potencirala pitanje planova i djelovanja kriznog štaba tokom Covid-19 pandemije.

Pokrenuta je i inicijativa za uvođenje dežurnog stomatologa u Domu zdravlja. Vijećnik Omer Berbić uputio je inicijativu za korištenje službenih vozila grada za brže Covid-19 testiranje. Svi vijećnici i vijećnice Progresivnog bloka su također adresirali problem mamografa, i sretni smo da se taj problem djelimično riješio.

Postoji još niz problema u našem lokalnom zdravstvenom sistemu, a koji se odnose na nedostatak adekvatne opreme, vozila, neuređene prostorije, redove čekanja, nedovoljnu digitalizacija procesa i slično. Ono što ohrabruje jesu zaposlenici u ovom sektoru koji se svakim danom bore za pacijenta i nerijetko preuzimaju najveći teret ove krize. Oni su pravi heroji kojima je potrebna podrška svih nas.

Progresivni blok predlaže:

– Ukidanje prakse naplate 10 KM za potvrdu o preležanoj koroni.
– Postavljanje redomat sistema za upravljanjem redovima u čekaonicama.
– Uvođenje dežurnog stomatologa u Domu zdravlja.
– Uređenje prostorija Doma zdravlja.
– Nabavku potrebnih materijala i opreme.
– Bolju kontrolu i praćenje procesa vakcinacije na području Tuzle.
– Digitalizaciju rada Doma zdravlja i veću otvorenost ka javnosti.
– Brže i konkretnije odgovaranje na vijećnička pitanja od strane menadžmenta Doma zdravlja.

Pozivamo i sve ostale vijećnike da se bave lokalnim pitanjima, a ne višom politikom. Umjesto da pišemo pamflete koje niko ne čita o tome kako reorgranizirati zdravstveni sistem FBiH, možda je bolje da “počistimo u vlastitom dvorištu” i riješimo pitanja koja se direktno tiču građana Tuzle, navodi se u saopćenju za javnost Progresivnog bloka.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here