Pogled iz Sarajeva: Vježba sa Vojskom Srbije

Na vježbi će se koncepti NATO-a po kojem se obučavaju i uvježbavaju OS BiH i Republike Srbije koja surađuje i s Rusma i s Amerikancima

0
519

Prilikom nedavne posjete ministra odbrane Bosne i Hercegovine Sifeta Podžića Beogradu objavljeno je da će se ranije najavljena zajednička taktička vježba Oružanih snaga BiH i Vojske Srbije održati od 9. do 16. oktobra ove godine na poligonu Manjača koji se nalazi 22 kilometra od Banja Luke, čime su riješene dvojbe o tome da li će se ona i kad održati. Tako će se nastaviti dobra bilateralna suradnja vojski susjednih zemalja, s tim što su naši vojnici već više puta vježbali u Srbiji, a pripadnici VS prvi put poslije rata doći će na području BiH. ovog puta kao prijatelji.

Ova vježba dviju vojski između biće na bataljonskom nivou i u njoj će sudjelovati bataljonska grupa lake pješadije OSBiH koja ima certifikat NATO-a i jedan bataljon VS i oni će imati taktičke manevre na terenu, ofanzivana i defanzivna dejstva i zauzimanje određenog položaja sa upotrebom borbenih vozila i bojevim gađanjima. Oko 600 sudionika pokazivaće i provjeravati svoja vojna znanja i vještine i sadejstvo unutar borbenih poredaka.

Kolega iz Al Jazeera Balkans Jasmin Agić (porijeklom iz Koraja) pozvao me je u junu telefonom i zatražio da iznesem svoje mišjenje o ovoj vježbi posebno insistirajući na tome ko je ‘imaginarni neprijatelj’ BiH i Srbije na Manjači? To pitanje me je iznenadilo, jer kad dvije prijateljske vojske zajedno vježbaju suvišna je sintagma o nekom neprijatelju, pa makar bio i – imaginarni. Ali, navikao sam na razna pitanje, posebno onih koji se u vojsku slabije razumiju.

Objasnio sam kolegi da ova vježba neće biti kao što su bile one u bivšoj JNA kad su jedinice vježbale kao plavi i crveni, s tim da su plavi napadli, a crveni se branili, s tim da su plavcima kao “agresoru” problem pravilli i civili.

Ovog puta na Manjači vojske će biti izmješane i zajednički će djelovati. Prema planu bataljoni će dejstvovati na nekoj tački i neće biti sukobljavanje jedne i druge vojske. To će biti postupanje na terenu po određenim pretpostavakama, zauzimanje što boljeg položaja i otvoranje vatre prema suprotnoj strani, a ta suprotna strana neće biti ni Srbija ni BiH, nego će to biti zamišljena suprotna strana protiv koje će se dejstvovati. Gdje počne vojska jedne države, druga će nastaviti, tako da zajednički dejstvuju, a ne da na vježbi dejstvuje jedna protiv druge.

Na ovoj vježbi provjeravaće se dva koncepta – NATO-ovog po kojem se obučavaju i uvježbavaju Oružane snage BiH i koncepta vojno neutralne Republike Srbije koja surađuje i s Rusma i s Amerikancima. U svakom slučaju dobro je da će se ova zajednička vježba održati u kasarni koja nosi ime partizanke Milke Mike Bosnić jer će to doprinijeti jačanju dijaloga i međusobne suradnje, bez tenzija i nepovjerenja.

Zbog mlađih čitatelja podsjetiću da je Mika u maju 1944. godine u toku borbe protiv neprijateljskog desanta skinula ćebe sa partizanskog tenka koji su stavili Nijemci, i omogućila posadi da nastavi dejstvovati. Razbjesnjeli Nijemci, kojima je plijen iznenada izmakao, okomili su se na hrabru skojevku i sasjekli je bajonetima. Proglašena je za narodnog heroja Jugoslavije 1974. godine tokom vojne vježbe kojom je rekonstruiran desant i s koje sam izvještavao za “Oslobođenje”.

U vrijeme bivše JNA kasarna na Manjači je bila jedna od rijetkih koja se zvala po ženskoj osobi, a ime Mike Bosnić zadržano je i u Oružanim snagama BiH. (Piše: Đuro KOZAR, vojnopolitički analitičar iz Sarajeva)

(Stavovi i mišljenja izneseni u ovom tekstu su isključivo autorovi i ne odslikavaju nužno stavove redakcije portala)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here