Drvar: Otpad bez nadzora, nije uskladišten na okolinski prihvatljiv način

0
347

Na zahtjev Federalne ministrice okoliša i turizma, Federalni urbanističko-ekološki inspektorat je danas izvršio inspekcijski nadzor kod operatora “Krom reciklaža“ d.o.o. Drvar, povodom deponovanja uvezenog neopasnog tekstilnog otpada predviđenog za reciklažu na području općina Drvar i Bosansko Grahovo.

Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da privredni subjekt “Krom reciklaža” d.o.o. Drvar posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od strane nadležnog kantonalnog ministarstva, te da je 14 šlepera neopasnog tekstilnog otpada uvezeno i istovareno na više lokacija. Konstatovano je da otpad nije uskladišten na okolinski prihvatljiv način kao i da operator upravlja otpadom bez nadzora.

Također je utvrđeno da pogon i lokacija koji se pominju u dozvoli ne odgovaraju stanju na terenu, odnosno, oprema i mašine za reciklažu ne postoje na lokaciji uskladištenja otpada. Inspektori su na licu mjesta uzeli uzorke otpadnog materijala radi analize.

Shodno gore navedenom, postupajući inspektor je subjektu nadzora naložio da do četvrtka, 9.7.2020. godine Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostavi detaljan izvještaj o uvozu i prijem otpada, te lokacijama odlaganja istog. Nakon uvida u zatraženu dokumentaciju, federalni inspektori će poduzeti mjere iz svoje nadležnosti, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.(faktor,tl)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here