Beč: Državljanstvo za potomke žrtava nacističkog režima

0
268

Nacionalno vijeće Austrijskog parlamenta je jednoglasno odlučilo da se potomcima žrtava nacističkog režima olakša sticanje austrijskog državljanstva. Odluka je stupila na snagu 1. septembra amandmanom na Zakon o državljanstvu.Potomci žrtava nacističkog režima će steći austrijsko državljanstvo bez odricanja drugog državljanstva, a za to im neće biti potrebna ni potvrda o prebivalištu u Austriji.

Do sada su olakšice postojale samo za one koji su Austriju napustili do 9. maja 1945. godine, što je produženo do 15. maja 1955. godine.

– Pokrajina Beč je svjesna svoje historijske odgovornosti i već godinama pokreće inicijative da protjerane žrtve nacističkog režima i njihove potomke ponovo poveže sa gradom. Amandman na Zakon o državljanstvu nije samo simboličan gest nego i način da se prema ljudima koji su protjerani u vrijeme nacional-socijalizma odnosimo sa poštovanjem. Na taj način će se ljudima iz čitavog svijeta omogućiti povratak u domovinu koja im je nasilno oduzeta – izjavio je gradonačelnik austrijske prijestolnice i predsjednik pokrajine Beč Michael Ludwig.

Predsjednik Izraelskog religijskog društva u Austriji i Izraelske kulturne zajednice u Beču, Oskar Deutsch smatra da taj zakon nije poklon, već formalno ispravljanje nepravde i restitucija državljanstva.

– Ovim zakonom Nacionalno vijeće je učinilo veliki korak u procesu suočavanja Austrije sa svojim učešćem u zlodjelima nacional-socijalista – istakao je.

Pokrajina Beč se već od početka godine priprema za provedbu ove odluke. Bečki odjel za državljanstvo i imigraciju (MA 35) osnovao je novi sektor i sa uposlenicima, historičarima i pravnicima proveo višemjesečnu obuku, saopćeno je Eurocomm-PR Sarajevo.

Zainteresovani za sticanje austrijskog državljanstva sve dodatne informacije mogu pronaći na stranici:  VIDEO

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here