Demanti/odgovor/komentar na članak od 30.09.2021. godine

Činjenica je da je Tuzla jedan od gradova koji imaju problema sa aerozagađenjem, a to se mora rješavati sistematski, a ne nasumično

1
938
kratkotrajni prekid u snabdjevanju grada tuzla toplinskom energijom hladni stanovi otklanjanje kvara kotao te tuzla
Centralno grijanje Tuzla (Foto: Ilustracija)

Poštovani g. Čičko,
Pišemo Vam ovaj demanti/odgovor/komentar na osnovu Vaše kolumne objavljene 30.09.2021. godine na web portalu tuzlelive.ba, a u vezi s toplifikacijom MZ Miladije (ulice Mitra Trifunovića Uče i Husinskih Rudara).

Prije svega dozvolite da se očitujemo povodom komentarisanog dopisa. Priloženi dopis uz Vašu kolumnu nije upućen web portalu, nego je interna korespondencija između Centralno grijanje d.d. i nadležne gradske službe (Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ), te kao takav je neovlašteno iskorišten u dnevno političke svrhe.

Činjenica je da je Tuzla jedan od gradova koji imaju problema sa aerozagađenjem. Međutim, osim što je to kompleksan problem, rješavanje individualnih kotlovnica se mora rješavati sistematski, a ne sporadično i nasumično. To govorimo zbog toga što je nekoliko objekata iz pomenutih ulica uspješno učestvovalo u javnom pozivu koji vodi gradska uprava, te su ostvarili sufinansiranje kotlova na pelet u prethodnoj godini. Smatramo da za objekte koji su već instalirali kotlove na pelet u prethodnoj godini nije svrsishodno graditi vrelovodni ogranak koji košta više od 700.000,00 KM, bez prethodne tehno-ekonomske analize, posebno ako se gradi samo za dio objekata koji bi se eventualno priključio na sistem daljinskog grijanja. Osim toga u našem dopisu niti jednom nismo zaključili da pomenuti vrelovodni ogranak treba ili ne treba graditi, nego da samo treba izanalizirati. Nažalost, dopis koji nije pisan za saopštenje, nego je interna korespondencija, je izvučen iz konteksta i upotrijebljen u dnevno političke svrhe.

Centralno grijanje d.d. je prepoznato kao lider u oblasti daljinskih grijanja u Bosni i Hercegovini, ali i na Balkanu što je potvrđeno na mnogobrojnim konferencijama i stručnim skupovima kao i zadovoljstvom naših sugrađana koji su priključeni na sistem daljinskog grijanja. Stoga ne dozvoljavamo da se naše ime koristi u negativnom kontekstu, posebno kada za to nema osnova, a potpuno razumijemo javni karakter djelatnosti koja je ovom preduzeću povjerena. Centralno grijanje d.d. je javno preduzeće i kao takvom transparentnost je jedno osnovnih načela rada, te Vas molimo da sve informacije koje su Vam interesantne i potrebne tražite od nas direktno. Naši uposlenici će Vam blagovremeno i istinito odgovoriti na sve Vaše upite.

U vezi sa svim navedenim pozivamo Vas na sastanak na kojem će Vam naši inžinjeri prezentovati, projekte na kojima trenutno rade, te o svim mogućnostima za priključenje na sistem daljinskog grijanja pomenutih ulica, ali i alternativnim rješenjima.
Molimo Vas da se najavite na sastanak na broj: +387 35 321 603.
S poštovanjem,

Pomoćnik direktora za tehnička pitanja:
Mr.sci. Suljo Sarić dipl.ing.maš.

Rukovodilac Sektora razvoja:
Amel Husić dipl.ing.maš.

(Pismo iz Centralnog grijanja objavljujemo bez ikakvih gramatičkih, jezičkih i drugih redakcijskih intervencija)

(Stavovi i mišljenja izneseni u ovom tekstu su isključivo autorovi i ne odslikavaju nužno stavove redakcije portala)

1 komentar

  1. “Centralno grijanje d.d. je prepoznato kao lider u oblasti daljinskih grijanja u Bosni i Hercegovini, ali i na Balkanu”…koje uslugu grijanja naplaćuje po m2 te uporno ne postupa po rješenju konkurencijskog vijeća za zloupotrebu dominantnog položaja, koristeći trenutnu blokadu Vijeća ministara, i endemski, vrlo izdašnu, korupciji, nadajući se zastari…o čemu su obaviješteni domaći i strani faktori

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here