Skandalozno: Direktorica JP “Grijanje” dd Tuzla (in)direktno proglasila Krečane “ekološkim smećem”!

indirektno proglašavanje života građana MZ "Kreka" sumnjivim i beznačajno "diskutabilnom" ekonomskom kategorijom, sigurnost njihovog zdravlja i analogno kvalitet života irelevantnim medicinsko-ekološkim smećem, daleko izlazi uz sfere čak i kliničke normalnosti javnog komuniciranja plaćanih imenovanih/biranih dužnosnika, a kamoli bezimenih činovnika na monopolističkoj grbači Tuzlaka

1
1753

Direktorica JP “Grijanje” dd Tuzla dr.sci. Nermina Babajić, dipl.pravnica, svojim administrativnim aktom br. 01-06175-2021. od 16. septembra o.g. i de jure je proglasila građane MZ “Kreka” najobičnijim “ekološkim smećem”, te indirektno i “medicinskim otpadom”.

Naime, kalesijska nadobudna snaša, po senzibilnosti javnog komuniciranja sa građanstvom i SBB-ova tuzlanska kadrovska perjanica, odgovarajući na ljubazni upit iz MZ “Kreka”, izvoljela je “rijet” da je “diskutabilna ekonomska opravdanost izgradnje-uvođenja grijanja u MZ Kreka” (konkretno u ulicana H. Rudara i M.T. Uče).

Sirota doktorica prava ne razumije gotovo ništa, niti zna gdje se funkcionerski nalazi i ponaša se neadekvatno baš kao “krme u Teheranu”. Glupo, u najmanju ruku.

Javno preduzeće na čijem je ova (ne)sretnica na čelu, nisu osnovali građani Tuzle da bi bilo primarno profitna organizacija, a ponajmanje entitet koji će se baviti investicijsko ekonomskom analitikom i analogno arbitriranjem potreba lokalnog stanovništva za daljinskim grijanjem logikom prodaje “mu*a pod bubrege”.

Pravo na grijanje u Tuzli, kao jednoj od aero najzagađenijih sredina u široj regiji i gdje se natprosječno umire od njegovih posljedica, identično je elementarnim egalitarnim pravima na snabdijevanje vodom, strujom ili odvodom otpadnih voda i sl. Iz istog razloga naš grad je zadnjih pet-šest godina po osnovu zagađenja iz TE već oprihodovao, doduše mizernih, više od 20 miliona KM, koje nisu svrsishodno eko-uložene u širenje daljinskog grijanja na uštrb reduciranja broja privatnih kotlovnica na ugalj.

Svojom dotičnom, glupom, “diskutabilno ekonomskom” konstatacijom, vrla direktorica je dala sebi za pravo da na najgrublji način dezavuira smisao i značaj ostvarivanja javnog interesa grijanja svog prumarnog društvenog patrona i poslodavca, tj. građana Tuzle u krajnjoj instanci.

Indirektno proglašavanje života građana MZ “Kreka” sumnjivim i beznačajno “diskutabilnom” ekonomskom kategorijom, sigurnost njihovog zdravlja i analogno kvalitet života irelevantnim “medicinsko-ekološkim smećem”, daleko izlazi uz sfere čak i kliničke normalnosti javnog komuniciranja plaćenih imenovanih/biranih dužnosnika, a kamoli bezimenih činovnika na monopolističkoj grbači Tuzlaka.

Uostalom, ovakva krajnje nepodnošljiva lakoća direktoricine ohole verbalne “gluposti u akciji” preko leđa Krečana, zaslužuje u najmanju ruku da navedena bude ekspresno oficijelno šutnuta u donji dio svojih SBB-leđa, te da se nađe na nediskutabilno opravdano odgovarajućoj “besposličarskoj” paradigmatskoj lokaciji i bez više hiljada KM plaće. I krečanskih para. (D. ČIČKO)

(Stavovi i mišljenja izneseni u ovom tekstu su isključivo autorovi i ne odslikavaju nužno stavove redakcije portala)

1 komentar

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here