Centralno grijanje: Ako je račun sporan, a prigovor osnovan, ispostavit će se novi!

Sezona grijanja je zvanično počela 12.10.2021. godine (što predstavlja osnovu za utvrđivanje „dana grijanja“ u metodologiji obračuna usluge

2
1129
kratkotrajni prekid u snabdjevanju grada tuzla toplinskom energijom hladni stanovi otklanjanje kvara kotao te tuzla
Centralno grijanje Tuzla (Foto: Ilustracija)

Iz JP Centralno grijanja Tuzla dobili smo objašnjenje oktobarskih računa za grijanje, na koje su pojedini građani reagovali smatrajući da su oštećeni za najmanje 15 KM.

“Na vaš upit, zaprimljen dana 03.11.2021. godine, a u vezi sa početkom sezone grijanja 2021/2022 i obračuna usluga „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla, izvještavamo vas o sljedećem:

Tehnološka proba počela je dana 06.10.2021. godine i trajala je do dana 11.10.2021. godine, a što je i konstatovano zapisnikom o tehnološkoj probi između „Termoelektrana“ Tuzla – EPBiH i „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla, o čemu su korisnici obaviješteni putem web stranice Društva i medija.

Sezona grijanja je zvanično počela dana 12.10.2021. godine (što predstavlja osnovu za utvrđivanje „dana grijanja“ u metodologiji obračuna usluge isporuke toplinske energije), a u skladu sa članom 24. Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije, kojim je predviđeno da:

„Distributer isporučuje toplinsku energiju kontinuirano počev od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine. Izuzetno sezona grijanja može početi (najranije) 01. oktobra, a završiti (najkasnije) 30. aprila, ako se mjerenjem ustanovi da temperatura zraka u pomenutom periodu iznosi (mjereno tri dana uzastopno u 21 sat) 12°C ili manje za početak sezone ili 12°C ili više za kraj sezone.“

Istog dana, korisnici su o zvaničnom početku sezone grijanja blagovremeno obaviješteni od strane „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla putem web stranice Društva i medija.

U skladu sa navedenim,  a uzimajući u obzir datume uspostave kontinuirane isporuke toplinske energije tarifnim korisnicima i prekide u istoj, izvršen je obračun usluga isporuke toplinske energije tarifnim korisnicima, na način da je maksimalan broj dana za obračun, u mjesecu oktobru, iznosio je 20 (dvadeset) dana, a minimalan 11 (jedanaest) dana.

Napominjemo da svi korisnici, a prema Opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije, mogu djelomično ili u cijelosti pisanim putem osporiti račun za obračunsko razdoblje za potrošenu toplinsku energiju, najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa. Ukoliko je prigovor tarifnog korisnika osnovan, istom će se izdati novi račun, odnosno odrediti nova mjesečna novčana obaveza”, stoji u odgovoru JP “Centralno grijanje Tuzla.

2 Komentari

    • Neće se oni sami sjetiti da promijene račune. To mora odlučiti Gradsko vijeće i treba tražiti da reaguju, bez obzira što je riječ o preduzeću koje j vlasništvo grada

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here