Završeno suđenje u političkom procesu Rudnik soli Tuzla: Da li je tužilac Serhatlić ‘reketirao’ ministra Husića?

U nastavku je, kao i svi drugi odvjetnici, dokazivao tužiocu da ne poznaje naš politički sistem, da redovne i zakonite postupke u Rudniku  i Vladi TK svrstava u kriminalne aktivnosti
(Advokat Omar Radončić – Foto: Arhiva)

 – U nekoliko navrata mog klijenta, bivšeg ministra privrede u Vladi TK,  Asmira Husića, tužilac Ćazim Serhatlić je pozivao na razgovor i od njega tražio da lažno svjedoči protiv ljudi koji su optuženi u ovom procesu. On je to odbio i tužilac ga je stavio na listu optuženih, kazao je, među ostalim, odvjetnik Bakir Hećimović na zadnjem ročištu u kojem je odbrana devet optuženih u vjerovatnom političkom procesu Rudnik soli Tuzla imala završnu riječ. Dakle, loš svjedok – dobar optuženik!

Nakon ovih riječi, spomenuti tužilac je popio tabletu!

Predhodno, sutkinja Selma Brkić pitala je tužitelja Ćazima Serhatlića da li ima još nešto dodati, nakon što je na prošlom ročištu imao završnu riječ. Naime, on je nakon prepričavanja optužnice, što je smatrao završnom riječju, jednostavno sjeo bez da je tražio da se optuženi proglase krivim i predloga kazni. On se ponio veoma zbunjeno i nije rekao da su optuženi krivi, već je rekao da se kazne po zakonu! Zašto nije formulisao krivnju za svakog od optuženih u kontekstu članova Krivičnog zakona FBiH, nalazimo i u dijelu završne riječi Omara Radončića, odvjetnika prvooptuženog Envera Bijedića, Nermina Uljića i Suada Fejzića.

Iako je tužilac dao dugu završnu riječ sa mnogo detalja, nijednog trenutka nismo bili u prilici da saznamo koje činjenice tužilac označava kao obilježja krivičnih djela, koje su navedene u optužnici u ovom predmetu. U okviru obavljanja tužilačke dužnosti i stvaranju pretpostavki da sud donese pravilnu i na zakonu osnovanu presudu, zadatak tužioca jeste da iznese analizu provedenih dokaza, koji navodno potvrđuju osnovanost optužbe. Smatramo da se ne radi o propustu tužioca, jer je tužilac upoznat sa svojim obavezama u vezi dokazivanja osnovanosti optužnice i da je navedeno propuštanje u direktnoj vezi sa činjenicom da provedeni dokazi, ne potvrđuju osnovanost podignute optužnice“.

U nastavku je rekao i ovo :

„Tužilac je izbjegao da dovede u vezu provedene dokaze sa konkretnim navodima u optužnici, jer je vjerovatno svjestan da se radi o neopravdanoj optužnici i da analiza provedenih dokaza ne potvrđuje navode u optužnici. Vjerovatno zbog toga, tužilac nije u završnoj riječi ni iznio prijedlog da se optuženi oglase krivim, sa navođenjem dokaza koji potvrđuju prijedlog za primjenu Krivičnog zakona u odnosu na svakog od optuženih.

Ovaj propust tužioca ima posebnu težinu jer se radi o optuženju za izvršenje krivičnog djela Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz čl. 340 st. 2 KZ FBiH, zbog čega je neophodno analizirati dokaze, koji upućuju na opravdanost tvrdnje da je optuženi Enver Bijedić bio organizator grupe za vršenje krivičnih djela, a da su ostali optuženi postali članovi udruženja radi vršenja krivičnih djela. U završnoj riječi tužilac nije naveo na osnovu kojih dokaza je izveo zaključak da je izvršeno krivično djelo iz čl. 340 st. 1 i 2 KZ FBiH.

Za postojanje krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz čl. 383 st. 1 traži se direktan umišljaj (dolus directus), izvršiočeva namjera obuhvata, kako svijest o tome da seslužbeni položaj ili ovlaštenje iskorištava, prekoračuju granice ovlaštenja ili ne obavlja dužnost,tako i svijest da se pribavlja korist sebi ili drugom, da se drugom prouzrokuje znatna šteta ili oštećuju prava drugog.

U konkretnom slučaju, svi izvedeni dokazi ukazuju da su sve preduzete radnje od osoba koje su  optužene u ovom predmetu za krivično djelo iz čl. 383 st. 1 KZ F BiH, preduzete u cilju postizanja najniže cijene za izvođenje izrade istražno-eksploatacionih bušotina, a takve radnje objektivno nemaju obilježja krivičnog djela“.

            U nastavku, odvjetnik Omar Radončić je istakao da nema nikakvog dokaza o udruživanju radi sticanja materijalne i druge koristi optuženih, da su njegovi klijenti, što je dokazao i sam tužilac u presretnutim i snimljenim razgovorima, stalno govorili o poštivanju zakonitosti i traženju najmanje cijene za radove na šest bušotina koje je gračanička firma Mining&Drilling uradila na vrijeme, kvalitetno i po najnižoj cijeni od 5,4 miliona KM. Nadalje, veli da je riječ o konstruktima tužioca i da je cijeli proces imao političku pozadinu i politički cilj, a to je da se uništi rastući politički subjekt u državi – Socijaldemokrati BiH na način da se optuži osnivač stranke mr. Bijedić i drugi njeni funkcioneri. Završavajući „bušenje“ optužnice i završne riječi njenog autora, Radončić je završio rečenicom prvomučenika Stefana : “Oprosti im Bože, ne znaju šta rade!“.

 Odvjetnik, Omar Malhodžić je u završnoj riječi za svog branjenika Amira Tursunovića rekao da ga tužilac svrstava u neku organizovanu grupu za činjenje krivičnih djela i pominje da je bio na pet sastanaka a da ničim nije dokazao da su se ti sastanci održali i da je na njima bio prisutan i Tursunović.

Moj se branjenik , kao kandidat za mjesto u Gradskom vijeću, ispred SDBiH, sastao sa mr. Bijedićem i to je posebnim istražnim radnjama snimljeno na videu. Ali, bez tona! Da li je krivično djelo sastanak sa predsjednikom stranke? – zapitao se Malhodžić.

U nastavku je, kao i svi drugi odvjetnici, dokazivao tužiocu da ne poznaje naš politički sistem, da redovne i zakonite postupke u Rudniku  i Vladi TK svrstava u kriminalne aktivnosti.

I odvjetnici Aziza Čačkovića, Enver Hogić, te Džanija Mujkića, Sead Mujaić i dr. Amira Sušića, Enver Čosićkić, dokazivali su da tužilac ne poznaje način odlučivanja u javnim preduzećima i organima vlasti, da nije pročitao ni osnovne pravne akte i zato je optužnica postala šicarski sir! Takođe, svi su govorili o totalnom neznanju ili namjeri tužioca da sačini takvu optužnicu. K'o da vele : “Ne pravi se pita…“.

Sutkinja Opštinskog suda u Gračanici je rekla da će presudu objaviti 15.jula u 11 sati. (Izvještava: Ekrem Avdić)
—————————————————–
(Stavovi izneseni u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju obavezno stavove redakcije portala)

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *