Zahtjevi poslodavaca u FBiH: Zabraniti otpuštanje, smanjite plate u javnom sektoru…

0
387

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine zahtijeva od institucija vlasti na svim nivoima da odgovorno i savjesno rade svoj posao, s ciljem očuvanja života i zdravlja građana, radnih mjesta i privrede.

U ovom trentuku potrebno je odlučno i pametno liderstvo i spremnost na hitno djelovanje. Svako onaj u institucijama ko nije spreman donositi pametne, mudre odluke i hitno djelovati treba se odmah povući sa funkcije koju obavlja i ustupiti mjesto onome ko hoće, zna, želi i može raditi, a takvih u ovoj zemlji ima sasvim dovoljno.

Iz UPFBIH poručuju da kontinurano rade s ciljem pronalaženja rješenja koja će sačuvati živote i zdravlje, radna mjesta i privredne tokove u FBiH.

U vezi sa navedenim iz UPFBiH od nadležnih institucija Federacije BiH i Kantona zahtijevaju hitno provođenje slijedećih mjera:

Hitno potpisivanje Privremenog socijalnog sporazuma sa Vladom i sindikatom, kojim će se za vrijeme njegovog trajanja:

Zabraniti otpuštanje radnika zbog krize;
Uvesti institut čekanja;
Regulirati godišnje odmore uposlenika;
Regulirati rad od kuće uposlenika;
Smanjiti plaće onima za čijim radom privremeno ne postoji potreba, ali ne manje od minimalne plaće
Smanjiti plaće u javnom sektoru 20 posto;
Regulirati obaveza poslodavca da isplati plaće u dogovorenom iznosu
Precizno definirati refundiranje dijela plaće od strane države i sl.

Ukoliko sindikat ne pristane na potpisivanje Privremenog socijalnog sporazuma, u tom slučaju treba donijeti lex specialis kojim se trebaju regulirati ova pitanja.
Hitno usvajanje rebalansa budžeta na nivou FBiH, kantona, opština i gradova i sav prihod, osim neophodnog za funkcioniranje sistema, preusmjeriti na sprečavanje širenja zaraze, socijalnu i zdravstvenu sigurnost građana, te očuvanje ekonomije;
Za sve radnike koji su izgubili posao zbog odluka institucija sistema (zabrana rada, zabrana kretanja, zabrana prevoza i sl) refundaciju plaća obezbjeđuje država na nivou koji je donio takve odluke;
Pravna i fizička lica, koja to zatraže, osloboditi plaćanja svih poreza i doprinosa. Nakon perioda važenja odluke otpisati onaj dio tih potraživanja proporcionalno smanjenju naplate potraživanja, a preostali dio naplatiti u 60 mjesečnih rata ,bez kamate;
Insistirati kod agencije za bankarstvo i banaka, da napuste autističan pristup i omoguće moratorij svima koji to zatraže, u protivnom federacija i kantoni trebaju otkupiti te kredite i regulirsati način njihove otplate, po prestanku krize;
Privremeno odgoditi rokove plaćanja direktnih poreza, akontacija poreza i parafiskalnih nameta, ukinuti i smanjiti troškove najma poslovnih prostora u vlasništvu države;
Prekinuti izvršne postupke i postupke prinudne naplate za fizička i pravna lica;
Prestati sa naplaćivanjem komunalnih usluga za fizička i pravna lica, a po prestanku krize pristupiti rješavanju pitanja nenaplaćenih potraživanja.

Iz UPFBiH pozivaju da se u ovim vremenima krize zaborave pojedinačne i partikularne interese, da se pokaže solidarnost i umanje štete krize na pojedince, društvo i ekonomiju.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here