Vlasti u BiH trebaju osigurati da se lokalni izbori održe uz povećan nivo transparentnosti

Vlasti trebaju osigurati da se lokalni izbori 2024. održe uz povećan nivo transparentnosti i integriteta. Građani moraju biti sigurni da mogu imati povjerenja u izborne sisteme, dosljednu primjenu proceduralnih mjera zaštite i tajnost glasanja", poručili su ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Građani moraju biti sigurni da mogu imati povjerenja u izborne sisteme

S obzirom da je  do lokalnih izbora 2024. godine preostalo manje od 12 mjeseci, ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC SBA) podsjećaju da vlasti Bosne i Hercegovine do sada nisu uspjele uskladiti Izborni zakon sa međunarodnim standardima u pogledu transparentnosti i integriteta izbornih procesa i pozitivnih praksi u provedbi demokratskih izbora. 

Ambasadori su naveli da su Ured za demokratske institucije i ljudska prava OSCE-a, GRECO i Venecijanska komisija Vijeća Evrope više puta dali jasne preporuke za ove izmjene. 

“Vlasti trebaju osigurati da se lokalni izbori 2024. održe uz povećan nivo transparentnosti i integriteta. Građani moraju biti sigurni da mogu imati povjerenja u izborne sisteme, dosljednu primjenu proceduralnih mjera zaštite i tajnost glasanja”, poručili su ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira.

Osim toga, kako su naveli, PIC SBA prepoznaje ključnu ulogu Centralne izborne komisije i poziva sve političke aktere da se konstruktivno i transparentno angažiraju u radu sa ovom institucijom, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. 

“PIC SBA također upozorava da se ne poduzimaju nikakve radnje koje bi mogle narušiti integritet i nepristrasnost Centralne izborne komisije i njenih članova,  a koje bi narušile status koji ima u skladu sa zakonom ili ometale sposobnost ove institucije da ispunjava svoje zakonske obaveze”, naveli su ambasadori. 

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *