Vlada TK: Za nabavku opreme u domovima zdravlja 780.000 KM

Svaki od 13 domova zdravlja na području kantona dobit će po 60.000 KM za nabavku opreme koju su sami domovi zdravlja izrazili kao prioritet

0
82
(Ilustracija - Foto: Press TK)

Vlada TK danas je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za nabavku opreme  domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona.

Radi se o sredstvima od oko 780.000 KM na ime nabavke opreme za potrebe domova zdravlja, s ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranicima.

Svaki od 13 domova zdravlja na području kantona dobit će po 60.000 KM za nabavku opreme koju su sami domovi zdravlja izrazili kao prioritet.

Iako su osnivači domova zdravlja gradovi i općine, te je njihova primarna zadaća nabavka osnovnih sredstava za rad ovih ustanova, ovim programom Vlada Tuzlanskog kantona nastoji učestvovati u stvaranju uslova za pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite stanovništvu.

Ostale odluke

Vlada je danas donijela Odluku o sufinansiranju izmirenja obaveza i nabavke laboratorijskog potrošnog materijala i reagenasa Javnoj ustanovi „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla. Ovim je odobreno 110.000,00 KM za sufinansiranje izmirenja obaveza i nabavke laboratorijskog potrošnog materijala i reagenasa, kako je to i najavljeno prilikom donošenja nedavnih Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Danas je Vlada dala i saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke o korištenju vlastitih prihoda JU Univerzitet u Tuzli. Ovom Odlukom odobreno je korištenje vlastitih prihoda JU Univerzitet u Tuzli u iznosu od 45.175,00 KM i to prihoda organizacione jedinice Studentski centar iz prethodne godine na projektu PRIHSTU, za rashode i izdatke visokog obrazovanja namijenjene unapređenju uslova obavljanja nastavnog procesa u pogledu prostora i opreme i poboljšanju studentskog standarda. Radi se o okončanju radova i stavljanja u funkciju Laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta u Kampusu Univerziteta.

Za prostorno uređenje i zaštitu okolice 8,5 miliona KM

Vlada je danas dala saglasnost na izmjene i dopune Programa raspodjele sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Ovim izmjenama umanjen je iznos sredstava na pozicijama gdje je pokazan manji interes, te uvećan na onim pozicijama za koje su aplikanti iskazali veći interes. Ove godine, za ovu namjenu planirano je ukupno nešto više od 8,5 miliona KM, od čega skoro 6,5 miliona čine namjenski prihodi, a nešto više od 2 miliona su budžetska sredstva Vlade TK.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o izmjenama Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije Podrška razvoju Kantona, čime su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupci za raspodjelu dodatnih sredstava u iznosu od 1.900.000,00 KM, koja su planirana za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Za “Dane djevojačke pećine” 5.000 KM

Zbog tehničkih izmjena u pogledu organizatora i namjene sredstava kojima se sufinansira održavanje određenih manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton, Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu.

Također, Vlada je odobrila 5.000,00 KM BMG Bosanska medijska grupa d.o.o. za sufinansiranje troškova organizacije manifestacije „Dani Sandžaka u Tuzlanskom kantonu“, koji za cilj ima kulturno, ekonomsko i političko povezivanje regija iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Osim navedenog, odobreno je i 3.000,00 KM Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Živinice, sekcija Gradski mješoviti hor Živinice za sufinansiranje troškova organizacije manifestacije „Muzička sehara – poklon našem gradu“. Osim navedenog odobreno je i 5.000 KM Općini Kladanj za sufinansiranje manifestacije „Dani Djevojačke pećine”, koja je održana u augustu ove godine.

Vlada je danas usvojila Obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je, donijela odluku o kupovini robe za robne rezerve. Radi se o određenoj količini tjestenine.

Pomoć UKC-u Direkcije robnih rezervi

Također, Vlada je danas dala ovlaštenje Kantonalnoj direkciji za robne rezerve da JZU UKC Tuzla dodijeli jednokratnu pomoć iz robnih rezervi i tu u smislu prehrambenih namirnica, dezinfekcijskih sredstava i kompleta prve pomoći.

Školskom odboru JU OŠ „Hasan Kikić“ iz Gračanice, danas je data saglasnost za davanje na korištenje bez naknade prostorije ove škole JU OŠ osnovna Muzička škola Gračanica za potrebe Muzičke škole.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem jednog državnog službenika, stručnog savjetnika za upravni postupak, na neodređeno vrijeme, te Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa za prijem dva državna službenika pomoćnika sekretara za opće poslove zajedničkih javnih nabavki, imovinsko-pravne, personalne i ekonomsko-finansijske poslove i stručnog saradnika – sistem inžinjera u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Kao i svakog mjeseca, Vlada je danas utvrdila da koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima za mjesec novembar 2022. godine ostaje nepromijenjen i iznosi 1. Podsjećamo, osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade iznosi 5 KM.

U skladu sa ranije donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, Vlada je danas odobrila ukupno 10.000 KM Ministarstvu za boračka pitanja, za nabavku opreme.

Šljivić i zvanično na čelu Ureda za borbu protiv korupcije

S obzirom da je okončana konkursna procedura, Vlada je danas donijela Rješenje o stupanju na dužnost i utvrđivanju probnog rada, čime od 28. novembra Muamer Šljivić, diplomirani pravnik, preuzima dužnost Sekretara Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, a po polaganju zakletve vjernosti pred Premijerom Kantona kako to predviđa Zakon o državnoj službi u TK. Ovim Rješenjem utvrđen je period probnog rada u trajanju od šest mjeseci, a Ministar pravosuđa i uprave u Vladi Tuzlanskog kantona određuje se za supervizora koji će na kraju probnog perioda Vladi Tuzlanskog kantona dati prijedlog ocjene.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prijedloga za imenovanje Omera Zulića za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona, do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže na period do šest mjeseci.

Također, shodno Odluci Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju, data je i prethodna saglasnost za imenovanje Elmedine Hajdarbegović na mjesto vršioca direktora Aagencije na period najduže tri mjeseca. Osim navedenog doneseno je više rješenja  o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, saopćeno je iz Odjeljenja za informiranje TK. (tl)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here