Vlada TK: Preciznije uređivanje visokog obrazovanja

Visokoškolska ustanova sa sjedištem izvan Kantona može organizovati studij na području TK uz prethodnu saglasnost Skupštine Kantona

1
330
Univerzitet od posebnog interesa za TK (Foto: Arhiva)

Vlada TK danas je utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju TK.

Neke od izmjena tiču se uspostavljanja Savjeta za visoko obrazovanje, u cilju razvoja i unaprjeđivanja visokog obrazovanja na području Kantona. Savjet, koji imenuje Vlada, čine predstavnik Ministarstva i pet predstavnika visokoškolskih ustanova sa sjedištem u Kantonu. Od toga su minimalno tri predstavnika javne visokoškolske ustanove, te jedan predstavnik privrede.

Također je predviđeno da visokoškolska ustanova sa sjedištem izvan Kantona može organizovati studij na području TK uz prethodnu saglasnost Skupštine Kantona, koja utvrđuje da li postoji društvena opravdanost za organizaciju takvog studija.

Pod društvenom opravdanošću podrazumijeva se nepostojanje sličnog studijskog programa na nekoj od visokoškolskih ustanova ili postojanje potrebe za određenim kadrovima na tržištu rada na području Kantona.

Osnivač javne visokoškolske ustanove u cjelosti preuzima finansiranje plata, naknade plata i drugih naknada zaposlenicima u javnoj visokoškolskoj ustanovi.

Izmjenama je predviđena i nova norma a to je da Javna ustanova Univerzitet u Tuzli postaje visokoškolska ustanova od posebnog značaja za Kanton.

Ovim izmjenama i dopunama, između ostalog uređuje se segment koji se tiče roka za podnošenje zahtjeva za akreditaciju novoosnovane visokoškolske ustanove koja ima licencu, odnosno dozvolu za rad.

Minimalan rok u kojem je licencirana visokoškolska ustanova ovlaštena i dužna podnijeti takav zahtjev je tri, a maksimalan pet godina po dobijanju licence. Ova oblast prethodno nije bila definisana.

Također, propisuje se da se visokoškolskoj ustanovi koja nije dobila institucionalnu akreditaciju oduzima dozvola za rad (licenca), uz naglasak da je ta ustanova upisanim studentima obavezna omogućiti završetak studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi i na odgovarajućem studijskom programu.

Ovim se pruža pravna i socijalna sigurnost studentima koji su svoj studij započeli na visokoškolskoj ustanovi koja nije dobila institucionalnu akreditaciju.

Takođe, izmjenama i dopunama Zakona se stvara i pravni osnov za uspostavljanje Kantonalnog savjeta za visoko obrazovanje, čiji je zadatak razvoj i unaprjeđenje visokog obrazovanja na području Kantona.

Ono što je također novina je da se regulišu mnogobrojni problemi studentske populacije, pa tako studenti koji studij nisu okončali do kraja akademske 2019/2020. godine imaju mogućnost to učiniti do 2024/2025. godine, saopćeno je iz Odjela za informiranje TK.

1 komentar

  1. Šta je tu novo? I do sada je Skupština odlučivala. Vlada (stranačka) predloži, Skupština (stranačka) usvoji i tako je Bego Gutić osnovao Kallos (još bio kod gazde Univerziteta na prijemu lažne titule akademika) i na isti način dozvolio otvaranje Pravnog fakulteta Travnik, na kojem je diplomirao.
    Zašto Vlada nije u Nacrt Zakona unijela odredbu da će revidirati sve odluke vezane za osnivanje visokoškolsih ustanova, koje se dupliraju sa postojećim Univerziteta Tuzla i za koje nema opravdanja uvođenja nastavnih odsjeka? Zašto će nam dva medicinska, dva pravna i ko zna još koliko duplih fakulteta? I to na Univerzitetima koji (još) nemaju akreditaciju Agencije za visoko obrazovanje…

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here