Vlada TK podržala zahtjeve Sindikata rudnika Federacije BiH

0
198
Sastanak predstavika Vlade TK i Sindikata rudnika FBiH

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada TK insistiraju na i na dosljednom provođenju Sporazuma kojeg su u maju potpisali „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH.

Sindikat rudnika i Vlada Tuzlanskog kantona traže od JP „Elektroprivreda BiH“ intenziviraju i uspostave potrebnu dinamiku u dokapitalizaciji Rudnika uglja „Kreka“ kako bi se osigurali uslovi za realizaciju planiranih proizvodnih rezultata.

Stoga je Vlada TK pozvala zaposlene u rudnicima uglja „Kreka“ i Sindikat radnika rudnika da prema odredbama Zakona o radu F BiH i Zakona o mirnom rješavanju sporova u FBiH prvo okončaju proces mirenja, a da sva otvorena pitanja rješavaju dijalogom u skladu sa Sporazumom kojeg su JP „Elektroprivreda BiH“ i Samostalni sindikat radnika rudnika F BiH potpisali 19. maja 2021. godine u Sarajevu.

Predstavnici Samostalnog sindikata rudnika i Vlade TK pozvali su predstvanike JP „Elektroprivreda BiH“ da proces reorganizacije i restrukturiranja Rudnika uglja „Kreka“ realizuju u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH i Sporazumom kojeg su potpisali.

Također Sindikati i Kantonalna vlada zahtijevaju od Elektroprivrede BiH da restrukturiranje Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli na planu ljudskih resursa realizuje u skladu sa tačkama 3. i 4. navedenog Sporazuma.

Imajući u vidu poseban interes javnosti, ali i javni interes, Sindikat rudnika i Vlada Tuzlanskog kantona zahtijevaju od „Elektroprivrede BiH“ da javno predstave procjenu mogućnosti realizacije investicionog projekta u TE „Tuzla“ u Tuzli-BLOK 7.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here