Vlada TK: Bez saglasnosti za tri visoke škole i dva univerziteta

Upis studenata na području TK visokoškolska ustanova može vršiti isključivo na studijske programe koji su prošli postupak licenciranja

0
1325
(Foto: Ilustracija, arhiva)

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona nije dala saglasnost na odluke senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla, Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM, Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, Univerziteta u Travniku i Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla o utvrđivanju prijedloga broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu.

Zatraženo je od senata visokoškolskih ustanova da utvrde nove prijedloge broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2022/2023. godini, koji će biti na nivou broja studenata za upis na koje je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost u prethodnoj akademskoj godini.

Također, u Zaključku se navodi da upis studenata na području Tuzlanskog kantona, visokoškolska ustanova može vršiti isključivo na studijske programe koji su prošli postupak  licenciranja na području Tuzlanskog kantona i koji u akademskoj 2022/23. godini posjeduju važeće licence, saopćeno je sa sjednice Vlade TK. (Odjeljenje za informiranje)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here