Vlada RS-a stavila pod zaštitu Crvene stijene koje se nalaze na Palama i Sokocu

Vlada Republike Srpske proglasila je Crvene stijene za Spomenik prirode, čime je ovo područje stavljeno pod zaštitu radi očuvanja reprezentativnih i atraktivnih geomorfoloških i pejzažnih obilježja zapadnog oboda planine Romanije.

Najmarkantniji oblik reljefa su same Crvene stijene, kao reprezentativan primjer širokih čela navlaka masiva Romanije, koja su reljefno istaknuta pretežno vertikalnim stjenovitim liticama visokim više od 100 metara, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću, prenosi Srna.

Terenskim istraživanjima registrovano je 300 taksona vaskularnih biljaka, od kojih je 10 endemično za Balkansko poluostrvo. Od pojedinačnih stabala, ističe se breza ispod sipara, koja je neobične građe, kore i staništa, te crni bor, izuzetnog položaja na litici, habitusa i staništa.

U postupku proglašenja ovog zaštićenog područja utvrđena je kategorija tri, Spomenik prirode.

“Spomenik prirode je manja, neizmijenjena ili djelimično izmijenjena prirodna prostorna cjelina, objekat ili pojava, fizički jasno izražen, prepoznatljiv i jedinstven, reprezentativnih geomorfoloških, geoloških, hidrografskih, botaničkih i drugih obilježja, kao i ljudskim radom formirana botanička vrijednost od naučnog, estetskog, kulturnog ili obrazovnog značaja”, navodi se u saopštenju.

Spomenik prirode “Crvene stijene” prostire se na području opština Pale i Sokolac, u ukupnoj površini od 15,1 hektar, a upravljanje se povjerava preduzeću “Šume Republike Srpske”, Šumskom gazdinstvu “Jahorina” Pale i Šumskom gazdinstvu “Romanija” Sokolac.

Nakon stavljanja Crvenih stijena pod zaštitu, u Republici Srpskoj postoje 34 zaštićena područja, čija ukupna površina iznosi 73.038 hektara, a što predstavlja 2,96 posto teritorije. (tl)

 

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *