Vlada pokrenula proceduru izmjena i dopuna budžeta TK za 2022.godinu

Vlada je danas zadužila Ministarstvo finansija da pokrene proceduru izrade Izmjena i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i Izmjena i dopuna Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, u cilju usklađivanja prihoda i primitika sa ostvarenim prihodima za period 01.01.-31.09.2022.godine, te procjenom do kraja 2022. godine, kao i usklađivanje rashoda i izdataka sa procijenjenim prihodima.

Ovim zaključkom data je smjernica da se, u skladu sa ranijim zaključkom Vlade TK za nabavku opreme za JZU UKC Tuzla i JZU domovima zdravlja na području TK, na poziciji Ministarstva zdravstva sredstva povećaju za 10.780.000,00 KM. Također, predviđeno je da se za 1,7 miliona KM povećaju sredstva na potrošačkoj jedinici Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, a za 2 miliona KM predviđeno je povećanje sredstava za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Za zaštitu porodice sa djecom predviđeno je povećanje u iznosu od 2.407.000,00KM, a za sufinansiranje programa Podrška razvoju kantona, odnosno za subvencije malim i srednjim preduzećima i obrtima planirano je povećanje u iznosu od 1.900.000,00 KM. Za podršku povratku prognanih lica planirano je povećanje za dodatnih 300.000 KM. Za JU Veterinarski zavod Tuzla predviđeno je 110.000,00 KM, kao i 100.000 KM za nabavku računarske opreme za centre za socijalni rad na području TK.

Današnjim zaključkom data su potrebna zaduženja kantonalnim organima i institucijama kako bi se pripremile izmjene i dopune budžeta TK za 2022. godinu. (tl)

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *