Vlada FBiH: Od sada moguće zapošljavanje do šest mjeseci na određeno u javnom sektoru

Vlada Federacije BiH je izmjenila i dopunila Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, koja je u primjeni od 28. februara 2019. godine.

Novo rješenje odnosi se na član koji reguliše izuzetke od obaveze javnog oglašavanja kod poslodavaca kada je riječ o primjeni otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, u skladu sa Zakonom o radu i internim aktom poslodavca.

Nadalje, uvodi se ograničenje prijema u radni odnos na određeno vrijeme do šest mjeseci jednokratno u toku jedne kalendarske godine za određeno radno mjesto, umjesto ranije predviđenog perioda do 120 dana.

Također, uveden je i izuzetak kod mogućnosti prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 12 mjeseci ukupno, za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili epidemije zarazne bolesti u FBiH, kao i vanrednog stanja kojeg proglase nadležne institucija.

Za izmjene i dopune Uredbe saglasnost su ranije dali i socijalni partneri u Federaciji BiH.

(Klix)

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *