Vlada FBiH dozvolila vladama kantona uvođenje restriktivnijih mjera

0
149
Foto: Arhiva

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru usvojila zaključke kojima je dozvoljeno vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera prema procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno opštini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Kako je saopšteno iz Vlade FBiH, naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana, računajući od 26. februara, kao dana početka njihove primjene.

Usvojena je informaciju o epidemiološkoj situaciji kovid-19 u FBiH na dan 22. februara 2021. godine, s predloženima naredbama i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

U informaciji je navedeno da, na nivou Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 84,65 slučajeva na 100.000 stanovnika i povećana je u odnosu na prethodnu.

U posljednjih sedam dana, najviša incidenca zabilježena je u Sarajevskom kantonu i iznosi 301,07, te Hercegovačko-neretvanskom (58,53) i Tuzlanskom kantonu (51,73).

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zadužen je da, prije isteka navedenog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju u vezi s virusom kvid-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a zbog razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi Federacije BiH dostavi njihov prijedlog.

U skladu sa zaključkom od 8. januara 2021. godine, Vlada FBiH obavijestiće Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama donesenim danas s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, saopšteno je iz Kancelarije Vlade FBiH za odnose s javnošću. (tl)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here