Vaša pisma: Prirodna izvorska voda smanjuje uglavnom negativan uticaj radijacije na biotičke sisteme (Foto)

0
651

Učesnik sam Federalnog projekta pod nazivom „Citogenetički efekti radona na meristemske ćelije odabranih bioindikatora-radijacioni hormesis”, odobrenog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke kao jedan od nabolje rangiranih projekata.

Voditelj projekta je ugledni nuklearni fizičar iz Tuzle inače moj otac profesor Feriz Adrović. Ovaj projekat je njegovo lično naučno djelo – intelektualna svojina i niko nema pravo da ga uzurpira za svoje interese i potrebe.

Profesor Feriz Adrović je 20 godina s velikom ljubavlju, enormnom energijom i nadljudskim naporom osnovao Laboratoriji za detekciju, dozimetriju i zaštitu od zračenja Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli u kojoj se vrše analize u sklopu najznačajnijeg naučnog projekta u historiji Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti istraživanja.

Moja malenkost, mr. Jasmin Adrović čija je doktorska disertacija temelj ovog projekta, dolazi do zanimljivog naučnog otkrića da prirodna izvorska voda de facto smanjuje uglavnom negativan uticaj radijacije na biotičke sisteme.

Na svjetskom nivou, u oblasti aktuelnog projekta imamo uvid da niko na Planeti nije koristio radioaktivni gas RADON, da bi se odgonetnula priroda radijacionog hormesisa, koji je velika naučna enigma.

Apelujemo na sve medije da svim ljudima preporučuju korištenje prirodne izvorske vode, a posebno ljudima koji su preležali COVID-19.

Preliminarna istraživanja uticaja Zem-Zem vode iz Saudijske Arabije na genom biotičkih sistema ubjedljivo nam pokazuju najbolje rezultate. (Mr. Jasmin Adrović, Tuzla)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here