Uskoro izrada turističkih i digitalnih karti BiH

0
345

Turističke zajednice s područja Federacije Bosne i Hercegovine – Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona, Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona i Turistička zajednica Grada Bihaća održale su na Vlašiću radno-konsultativni sastanak, na kojem su usaglašena zajednička djelovanja u cilju promocije turističkih potencijala, proizvoda i destinacija na nivou lokalnih zajednica, kantona, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine.

Dogovorena je koordinacija i zajedničko učešće na predstojećim regionalnim i međunarodnim sajmovima turizma u skladu s trenutnim planom održavanja sajmova tokom 2021. godine. Usaglašeni su principi i metodologija zajedničkog nastupa i promocije turističkih potencijala BiH, uz korištenje novih oblika marketinga kao što su video materijali, hologrami, te 3D projekcije.

Turističke zajednice su izrazile interesovanje za zajednički rad na izradi turističkih i digitalnih karti Bosne i Hercegovine, koje bi bile jedinstveni zajednički projekat u cilju promocije turističkih atrakcija sa područja cijele BiH.

Usaglašeni su oblasti zajedničke saradnje: promocija, marketing, izrada promotivnih video materijala i brošura, pokretanje incijative iz oblasti zakonske regulative i druga pitanja koja su od interesa svih turističkih zajednica u Federaciji BiH.

Neprihvatljivo je da ne postoji nacionalna asocijacija turizma na nivou BiH, da postojeća Turistička zajednica FBiH nije u funkciji, da postojeći zakoni i podzakonski akti nisu usaglašeni i ne odražavaju interese turističke privrede, jedan je od zaključaka sastanka sa željom da se prevaziđe postojeće stanje.

Planirano je i buduće zajedničko djelovanje i održavanje redovnih mjesečnih sastanaka na različitim lokacijama na kojima će biti usklađeni procesi turističkog napretka i ojačano saradnja turističkih zajednica iz Federacije BiH, saopćeno je iz Turističke zajednice KS.(hayat,tl)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here