Upozorenje na moguće izlijevanje bh rijeka

Agencija za vodno područje rijeke Save saopćila je da većina hidroloških stanica prognozira porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na gornjem dijelu sliva Une, Bosne, Usore i Drine.

Kako navode, u obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period 30.03. do 02.04. 2022., bujični vodotoci na kojima može doći do povećanja vodostaja u tom periodu su na području gornjeg toka sliva Bosne tj. na slivu rijeka Fojnice, Željeznice i Stavnje.

-U narednih tri do pet dana prognozira se dostizanje nivoa vodostaja pri kojem je moguće izlijevanje iz korita rijeka i plavljenje okolnog terena uz vodotok, posebno na području gornjeg toka rijeke Une, gornjeg toka rijeke Bosne i gornjeg toka rijeke Vrbas. Obavještenje o prognozi mogućih poplava manjeg obuhvata odnosi se na područje općina Drvar, Gornji Vakuf, Fojnica, Kiseljak, Trnovo, Ilidža i Novi Grad Sarajevo”, navodi se.

Nadležnim institucijama AVP Sava savjetuje da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu sa ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju pojačan oprez.

– Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo, područja uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno prilaziti obalama obzirom na moguće povećanje dubina i brzina toka, te im pravovremeno daju obavještenje s uputama i smjernicama. Na osnovu toga stanovništvo bi bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) provesti mjere samozaštite, u cilju smanjenja i preduprijeđenja eventualnih šteta po njih i njihova materijalna dobra”, navodi se AVP Sava, Sektor za upravljanje vodama.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *