Ulog od 2,5 miliona eura u kontrolu lakog naoružanja u BiH

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić i šefica Misije OSCE-a u BiH ambasadorica Kathleen Kavalec potpisali su protokol o implementaciji projekta za kontrolu malog i lakog naoružanja (SALW), javlja Anadolu Agency (AA).

Projekt će obezbijediti sredstva da se policijskim jedinica sa službenim psima pomogne u otkrivanju vatrenog oružja i eksploziva, te da se poboljša sigurnost policijskih skladišta SALW-a, uskladi zakonodavni i regulatorni okvir za deaktivaciju SALW-a i opreme najmanje dva centra za deaktivaciju.

“Potpisivanjem današnjeg protokola Bosna i Hercegovina nastavlja provoditi aktivnosti u oblasti kontrole malog oružja i lakog naoružanja i kontinuirano radi na praćenju najnovijih standarda i propisa Evropske unije u ovoj oblasti”, kazao je Cikotić.

Kako je kazao, raduje da je misija OSCE-a u BiH prepoznala potrebu da podrži rad svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini u oblasti kontrole malog oružja i lakog naoružanja, pogotovo iz razloga što je ta oblast, pored ilegalnih migracija, visoko rangirana, na sigurnosnoj agendi Bosne i Hercegovine.

“Evidentno je da i pored poduzetih aktivnosti i postignutih rezultata na smanjenju ilegalnog oružja, i dalje postoje prijetnje i novi pojavni oblici kriminalnih aktivnosti povezanih sa oružjem, kako u regionu Jugoistočne Evrope tako i šire u zemljama članicama Evropske unije”, istakao je Cikotić.

Podsjetio je da je Bosna i Hercegovine jedna od rijetkih država u regionu koja već duži niz godina ima usvojen dokument “Strategije za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja” i pripadajući akcioni plan, te Koordinacioni odbor koji koordinira, usmjerava i nadzire aktivnosti na provođenju strategije.

Protokol koji je danas potpisan zasniva se na Sporazumu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) u oblasti sigurnosti i odbrane, a usmjeren je na pružanje podrške svim policijskim organima u Bosni i Hercegovni.

Cikotić je posebno naglasio da su u ovom projektu, čija je implementacija pred njima, sve policijske agencije u BiH iskazale svoje potrebe za podršku u cilju jačanja njihovih kapaciteta u oblasti kontrole malog oružja i lakog naoružanja.

“Implementacijom ovog projekta čiji je budžet 3.464.208 eura, a vremenski period realizacije tri godine, nastavljamo jačati saradnju i podizati kapacitete policijskih organa u BiH u oblasti usklađivanja zakonodavstva o oružju sa evropskim standardima u dijelu koji se odnosi na deaktivaciju oružja. Također, radit ćemo na organizaciji kampanja za podizanje svijesti građana o opasnostima vezanim za zloupotrebu vatrenog oružja”, pojasnio je Cikotić.

Obučit će policijske službenike da koriste službene pse u otkrivanju oružja i eksploziva (K9), te raditi na izgradnji ili rekonstrukciji infrastrukture za čuvanje malog oružja i lakog naoružanja.

“Sve ove aktivnosti doprinijet će stvaranju sigurnijeg okruženja u našoj zemlji. Na kraju, želim konstatovati da je Bosne i Hercegovina opredijeljena da u narednom periodu zajedno sa državama u regiji, dijeli zajednički interes na poboljšanju saradnje u rješavanju općih prijetnji vezanih za malo i lako naoružanje”, dodao je Cikotić.

Projekt nastoji da podrži policiju i druge agencije za provođenje zakona u BiH da smanje sigurnosne rizike vezane za ilegalno posjedovanje, zloupotrebu i trgovinu SALW-a i municije, te da poboljšaju kontrolu naoružanja.

“Široka dostupnost ilegalnog malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini, njihova zloupotreba i prekogranična trgovina, predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti svih građana u BiH, regiji jugoistočne Evropi, pa i šire”, rekla je Kavalec.

Kako je kazala, frapantno je da je gotovo 96 posto svih krivičnih djela u kojima je korišteno vatreno oružje u Bosni i Hercegovini uključivalo upotrebu ilegalno posjedovanog oružja.

“Stoga je veoma važno da udružimo snage i uspostavimo mehanizme koji će pomoći u poboljšanju kontrole naoružanja i u spašavanju života”, dodala je Kavalec.

Projekt finansira pet država članica OSCE-a: Češka, Francuska, Lihtenštajn, Njemačka i Sjedinjene Američke Države. Od planiranog projektnog budžeta od 3,5 miliona eura, ovih pet država je obezbijedilo 2,5 miliona eura, dok će se prikupljanje sredstava nastaviti tokom realizacije projekta.

Projekt će također podržati razvoj integrisane baze podataka o svim zločinima i incidentima vezanim za SALW i eksplozive u BiH, te će pomoći u podizanju institucionalne i javne svijesti o sigurnosnim rizicima vezanim za SALW.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *