Udruženje poslodavaca BiH pustilo u rad web platformu za prijavu korupcije

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine je u okviru prijekta „Poslovanje bez korupcije“ kreiralo i pustilo u rad web platformu www.poslovanjebezkorupcije.ba.

Ova jedinstvena web platforma pruža mogućnost anonomne prijave korupcije, besplatne pravne pomoći članicama UPFBiH u vezi sa borbom protiv korupcije, kao i pregled važećih propisa koji se odnose na borbu protiv korupcije, sudske prakse te bazu podataka o prijavljenim koruptivnim radnjama i brojne druge sadržaje.

UFBiH poziva sve svoje članice da prijave korupciju sa kojom se susreću u poslovanju putem web platforme www.poslovanjebezkorupcije.ba kako bi zajedničkim naporima radili na smanjenju izloženosti poslodavaca korupciji i time unaprijedili poslovni ambijent u BiH.

Stepen učešća poslodavaca u borbi protiv korupcije se mora značajno povećati kako bi se ojačao integritet privatnog sektora, obezbjedila sigurnost poslovanja i smanjili sistemski rizici, što će u konačnici voditi ka prijeko potrebnoj većoj stopi ekonomskog rasta BiH.

Ovo je jedna od aktivnosti koja se provodi u okviru Projekta „Poslovanje bez korupcije“, a koji ima za cilj doprinijeti smanjenju prostora za koruptivne radnje nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti, kao i izloženosti poslodavaca korupciji. Pored pokrenute web platfore, aktivnosti se odnose i na izmjenu postojeće legislative koja potiče korupciju, uspostavu javnih registara, besplatnu pravnu pomoć te pružanje svih neophodnih informacija poslodavcima.

Ovaj projekat se realizira u okviru krovnog projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, a koji provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), saopćeno je iz UPBiH.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *