U zajedničku borbu protiv korupcije kreću pravosudni organi u BiH

Krajnje je vrijeme da se pokaže napredak u pravosuđu koji građani ove zemlje toliko priželjkuju i koji je neophodan korak u procesu pristupanja Europskoj uniji

0
215

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV) je danas u Sarajevu organizovalo treći sastanak sa predstavnicima ključnih pravosudnih institucija BiH i advokatskom zajednicom BiH, kako bi se na strateškom nivou razgovaralo o izazovima sa kojima se pravosuđe suočava.

Cilj zajedničkih sastanaka je uspostaviti mehanizame i načine rada koji vode ka efikasnijem procesuiranju predmeta organiziranog kriminala i korupcije u zemlji, s naglaskom na nalaze Izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH i OSCE-ovog izvještaja.

Na današnjem sastanku su pored VSTV-a BiH prisustvovali predstavnici Suda BiH, Tužilaštva BiH, advokatske zajednice i EU u BiH, na kojem su se složili o važnosti saradnje i zajedničkog rada u procesuiranju predmeta korupcije i organiziranog kriminala.

Predsjednik VSTV-a BiH, Halil Lagumdžija je istakao da su uloge Tužilaštva BiH, Suda BiH i advokata jasne i neupitne, ali samo zajednički rad može dovesti do željenih rezultata i pomaka, zbog čega će VSTV BiH kontinuirano biti uključeno u rješavanje svih pitanja i opravdati svoju regulatornu ulogu koja mu je zakonom i propisana.

„Krajnje je vrijeme da se pokaže napredak u pravosuđu koji građani ove zemlje toliko priželjkuju i koji je neophodan korak u procesu pristupanja Europskoj uniji, i stoga pozdravljamo inicijativu VSTV-a BiH da u proces unapređenja ključnih oblasti, a jedna od njih je svakako procesuiranje predmeta korupcije i organiziranog kriminala, uključi sve relevantne subjekte.“ poručio je Alfredo Strippoli, vršilac dužnosti šefa Odjela za vladavinu prava u Uredu specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini.

Bolje procesuiranje predmeta organiziranog kriminala i korupcije u interesu je svih pravosudnih institucija, za šta je neophodno osigurati kontinuirani mehanizam za saradnju na strateškom nivou. Stoga se tokom sastanka govorilo o unapređenju ključnih i konkretnih segmenata od kojih ovisi dinamika procesa unapređenja rada institucija u procesuiranja predmeta krivičnog djela korupcije i organiziranog kriminala, prvenstveno o kvalitetu optužnice i obrazloženja presude, ali i o efikasnom planiranju i organizacije glavnog pretresa.

Sastanak je organizovan u okviru projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“, koji finansira EU.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here