U toku pretres kuća optuženih Thacija, Veselija i Selimija

0
382

Specijalizovana vijeća Kosova u Hagu saopštila su da je u toku sprovođenje operacija Specijalizovanog tužilaštva na Kosovu.

Kako se navodi, operacije Specijalizovanog tužilaštva odvijaju se uz podršku Policije Kosova i Evropske misije za vladavinu prava na Kosovu. Podrobnije informacije će biti dostavljene uskoro.

Kosovski mediji prenose da je u toku pretres kuća optuženih Hashima Thacija, Kadrija Veselija, Rexhepa Selimija i kancelarija Demokratske partije Kosova.

Specijalizovana vijeća Kosova u Hagu objavila su 5. novembra optužnicu protiv Hashima Thacija, Kadrije Veselija, Rexhepa Selimija i Jakupa Krasniqija “koji su 4. i 5. novembra nakon hapšenja dovedeni u pritvorski objekat Specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu”.

Kako se navodi, sudija za prethodni postupak Specijalizovanih vijeća Kosova je 26. oktobra 2020. potvrdio optužnicu protiv Hashima Thacija, Kadrije Veselija, Rexhepa Selimija i Jakupa Krasniqija.

Specijalizovana vijeća Kosova saopštila su da će u ponedeljak, 9. novembra, u 11 časova biti održano prvo pristupanje sudu Jakupa Krasniqija u sudnici Specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu.

Potvrđena optužnica navodi da su se ratni zločini nezakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišavanja slobode, surovog postupanja, mučenja i ubistva, kao i zločini protiv čovječnosti kao što su zatvaranje, drugi nehumani postupci, mučenje, ubistvo, prisilni nestanci lica i progoni vršili od najmanje marta 1998. do septembra 1999.

“Na nekoliko lokacija širom Kosova, kao i u Kukešu i Cahanu u severnoj Albaniji, pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) izvršili su krivična djela iz optužnice nad stotinama civila i lica koji nisu učestvovala u neprijateljstvima. Žrtve su lica za koja se podozrijevalo da ne podržavaju OVK i kasnije privremenu vladu Kosova, i to Srbi, Romi i Aškalije, katolici, civili za koje se vjerovalo da sarađuju sa srpskim vlastima ili da komuniciraju sa Srbima, Albanci koji su podržavali Demokratsku ligu Kosova ili bili povezani sa tom strankom, kao i sa drugim strankama za koje se smatralo da su protiv OVK, Albanci koji se nisu pridružili OVK ili nisu podržavali OVK, i lica koja su na osnovu svog trenutnog ili bivšeg zaposlenja važili za protivnike OVK”, navodi se u optužnici.

Potvrđena optužnica navodi da su Hashim Thaci, Kadri Veseli, Rexhep Selimi i Jakup Krasniqi individualno krivično odgovorni po raznim oblicima krivične odgovornosti za krivična djela iz optužnice koja su izvršena u kontekstu oružanog sukoba nemeđunarodnog karaktera na Kosovu i koja su činila dio raširenog i sistematskog napada na lica za koja se smatralo da su protivnici OVK.(aa,tl)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here