U TK se iz korita izlilo pet rijeka: Ugroženi stambeni objekti, pokrenuta klizišta…

0
432

Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Kranovac u 0700 sati iznosio je 323,80 cm i u porastu je (300 cm je vodostaj kada se proglašavaju redovne mjere od poplava). Rijeka Spreča se izlila iz svoga korita na dijelu od Miričine do Stjepan Polja i poplavila oko 20 ha poljoprivrednog zemljišta, saopćili su iz Kantonalne uprave civilne zaštite. Situacija se usložnjava i u Srebreniku, Kladnju, Čeliću…

Grad Srebrenik: Na području grada Srebrenika došlo je do izlijevanja rijeke Tinje u naselju Špionica gdje su poplavljeni Veći broj Stambeni objekta od koji su: Pošta, Ambulanta, Zgrada MZ i više Duluma poloprivrednog zemljišta.

-U naselju Špionica poplavljeno je 20 stambeni objekata i oko 400 duluma poljoprivrednog zemljišta.

-U naselju Gornji Srebrenik poplavljeno 2 stambena objekta i pojavila se dva nova klizišta koji ugrožavaju stambene objekte (kuće).

-U naselju Potpeć „Blagići“površinske vode poplavile 2 stambena objekta(kuće).

-U naslju Lisovići Poplavljeno više stambeni objekata i pričinjena je veća šteta na poljoprivrednim usjevima.
-U naselju Zahirovići aktiviralose novo KLIZIŠTE koje je napravilo prekid puta Kurtići-Zahirovići.

-U naslju Crveno Brdo došlo je do aktiviranja novog klizišta na putu Jasenica-Memići u dižini 20 metara.

-U naselju Tinja staro selo potok koji je nadošao uništio je most koji spaja Tinju sa Starim Selom.

Općina Kladanj: Na području općine Kladanj došlo je do izlijevanja svih vodotoka (Drinjača, Suha, Gostelja i bujičnih potoka). Poplavljeno je oko 40 stambenih objekata. Na magistralnom putu M-18 u Stuparima saobraćaj se odvija otežano.

Grad Živinice:

Na području Grada Živinica Rijeka Spreča i bujični potoci ugrožavaju stambene objekte u naseljima Ciljuge, Đurđevik, Golubinjak, Višća, Barice, Suha. Pripadnici civilne zaštite su na terenu.

Općina Čelić:

Stanje na prostoru općine Čelić u posljednja 24 sata izazvano kišnim padavina se usložnjava. Vodostaji rijeke Šibošnice i Gnjice je u porastu i prijeti brzom izlivanju. Lokalne rječice i potoci su se izlili iz svojih korita i plave lokalne puteve što otežava normalno odvijanje saobraćaja te je evidentno da se na velikom broju lokalnih ali i regionalnih putnih pravaca saobraćaj odvija jednom trakom uz veliki oprez učesnika u saobraćaju. Najveće probleme lokalnom stanovništvu zadaju bujični potoci koji su već izliveni na poljoprivredno zemljište i iz sata u sat ugrožavaju i stambene objekte. Najteža situacija je u naselju Brnjik, Drijenča, Nahvioci, Šibošnica i Čelić. Prijavljeno je novih 3 klizišta i aktiviranje 14 starih klizišta koja ugrožavaju lokalne puteve i stambene objekte.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here