U TK poslodavci da sagledaju mogućnost skraćivanje radnog vremena ili rotacije radnika

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona uputilo je preporuku poslodavcima sa područja Tuzlanskog kantona, organima uprave, upravnim organizacijama, zavodima, agencijama i direkcijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima, privatnim preduzećima, udruženjima građana, humanitarnim organizacija i drugim organima i institucijama sa područja Tuzlanskog kantona da u vezi sa radnim odnosom i obavezama zaposlenika postupe u skladu sa tačkom 19. Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 16.03.2020. godine, odnosno da se sagleda mogućnost skraćivanja radnog vremena i da se smanji broj uposlenika sa periodičnim rotiranjem, a zbog redukcije međusobnih kontakata u svrhu smanjivanja mogućnosti širenja Coronavirusa.

Također se preporučuje da se u privatnim preduzećima, obrtima i drugim organima i institucijama kojima je na osnovu navedene Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona zabranjen rad ili je rad zaposlenika onemogućen iz drugih objektivnih razloga izazvanih Coronavirusom, da postupe u skladu sa odredbama Zakona o radu, odnosno da se radnicima omogući korištenje plaćenog odsustva u trajanju do 7. radnih dana, neplaćenog odsustava u trajanju propisanim kolektivnim ugovorom za svaku pojedinu oblast ili pravilnikom o radu, kao i korištenje neiskorištenog dijela godišnjeg odmora i bolovanja u slučaju njege člana porodice.

U slučaju da se u svim gore navedenim organima i institucijama proces rada mora odvijati, a da su oba roditelja ili samohrani roditelj u obavezi ići na posao, a da imaju djecu do deset godina starosti, postupiti kao pod tačkom 2. ove preporuke, odnosno u organima uprave i upravnim organizacijama u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu odnosno da se zaposlenicima omogući korištenje plaćenog odsustva do sedam radnih dana, neplaćenog odsustva do 30. dana, a što je predviđeno i odredbama člana 15. i 16. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu, kao i korištenje neiskorištenog dijela godišnjeg odmora i bolovanja u slučaju njege člana porodice.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak blagovremeno će obavijestiti javnost u slučaju promjena u postupanju prema ovoj preporuci.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *