Tužilaštvo dnevno zaprima prijave u vezi s dešavanjima u Skupštini KS

O aktuelnim dešavanjima vezanim za funkcioniranje Skupštine Kantona Sarajevo i najavljenim štrajkovima upozorenja budžetskih korisnika zbog nedonošenja odluke o privremenom finansiranju, kantonalno tužilaštvo od početka ove godine primilo je i na dnevnoj osnovi zaprima prijave, dopune prijava, apele za hitno postupanje, u kojima se sudionici događanja međusobno prijavljuju i traže od Tužilaštva da riješi “pravni haos” koji spominju u prijavama.

Po svim prijavama, Tužilaštvo hitno preduzima radnje u cilju provjere navoda te je u ovoj fazi fokusirano na prikupljanje dokumentacije i uzimanje izjava, saopćeno je iz ureda glavne kantonalne tužiteljice.

– Tužilaštvo će u skladu sa svojim nadležnostima, nakon provjere navoda iz prijava, utvrditi da li se eventualno u radnjama prijavljenih ostvaruju obilježja krivičnih djela i o svojoj odluci obavijestiti javnost. Uzimajući u obzir dužnost Tužilaštva da u svakoj situaciji, pa tako i u ovoj, ostane nezavisan i nepristrasan organ, napominjemo da rad Tužilaštva u okviru svoje nadležnosti po predmetnim prijavama ni u kojoj mjeri ne onemogućava zastupnike odnosno Skupštinu Kantona Sarajevo da postupaju u okviru svojih nadležnosti u interesu građana Kantona Sarajevo i razmotre dodatne pravne mehanizme za rješavanje nastale situacije – kaže se u saopćenju .

Tužilaštvo je po redovnoj proceduri formiralo predmete u kojim se provjeravaju navodi vezani za: oduzimanje pečata Skupštine Kantona Sarajevo od sekretara Skupštine i kršenje Poslovnika o radu Skupštine, kršenja odredbi Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata i odluka u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, zatim navode da jedan od prijavljenih u javnom djelovanju preduzima aktivnosti predstavljajući se kao predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo te, navoda da je jedna od prijavljenih osoba prekršila proceduru vezanu za sazivanje hitne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo za dan 28.12.2019. godine.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *