Tužba protiv grada Doboja i RS-a zbog povrede prava više hiljada etažnih vlasnika

Centar za humanu politiku podnio je tužbu protiv grada Doboja i Republike Srpske kojom traži od Osnovnog suda u Doboju da utvrdi povredu prava na imovinu i nediskriminaciju više hiljada etažnih vlasnika.

Tužba je podnesena zbog neosnovano upisanog prava posjeda grada Doboja na privatizovanim stambenim zgradama, zemljištem pod zgradama i zemljištem za redovnu upotrebu zagrada sa parkinzima na kojima su pravo vlasništva stekli etažni vlasnici.

Također žele da obavežu Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove da briše kao posjednika grad Doboj i da kao stvarne vlasnike na privatizovanim stambenim zgradama, zemljištem pod zgradama i zemljištem za redovnu upotrebu zgrada sa parkinzima upiše etažne vlasnike, da gradu Doboju zabrani naplatu parkinga koji pripadaju privatizovanim stambenim zgradama i da se etažnim vlasnicima naknadi šteta po osnovu dodjele zemljišta drugim licima i naplate korištenja parkinga koji pripadaju stambenim zgradama.

“Osim što su nezakonito uzurpirali više desetina hektara zemljišta koje pripada privatizovanim stambenim zgradama, organi grada Doboja zajedno sa područnom jedinicom Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove dezinformišu, obeshrabruju i opstruišu etažne vlasnike prilikom rješavanja više podnesenih zahtjeva i ostvarivanja njihovog prava na zemljištu koje pripada stambenim zgradama. Uz pomoć gradske vlasti na dijelu uzurpiranog zemljišta koje pripada stambenim zgradama više objekata su izgradili brat bivšeg predsjednika dobojskog SDS, bivša predsjednica dobojskog suda, građevinske firme bliske gradskoj vlasti i drugi privilegovani pojedinci, a zemljište za gradnju koje pripada stambenim zgradama dodijeljeno je I firmi gradskog urbaniste i bivšem narodnom poslaniku, za koje je od suda zatraženo donošenje privremene mjere zabrane raspolaganja”, stoji u saopštenju.

Pobijedićemo dobojske uzurpatore, kojima neće pomoći ni njihovi kadrovi u područnoj jedinici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i dobojskim sudovima, kazali su iz centra za humanu politiku.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *