Oznaka memorija protiv hipnosa

Mijo Franković: Memorija protiv Hipnosa

Frankovic_Mijo

Kultura sjećanja  ili memorijalna kultura  je najsenzibilniji dio čovjekova  duhovnog stratuma.  Zahvaljujući  tome  kroz povijest civilizacija nastala su najepohalnija djela kulture i umjetnosti. Duhovni  refleks sjećanja  je i  najmoćnijii  obrambeni  mehanizam  bezuspješne borbe  čovjeka protiv prolaznosti svega vidljivog. Snaga  toga…