Tegeltija zatražio od Podžića da stavi van snage odluku o odgađanju vojne vježbe

Tegeltija smatra "da jednostrano donošenje ovakve odluke od ministra odbrane predstavlja nediplomatski potez prema Republici Srbiji"

0
501
Umjesto da je na strani svog ministra, Tegeltija prijeti Podžiću (Foto: Internet)

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija uputio je danas pismo ministru odbrane BiH Sifetu Podžiću sa zahtjevom da stavi van snage Odluku o realizaciji mjera i aktivnosti na organizaciji vojne vježbe „Manjača 21“, a kojom se odgađa vojna vježba koju su planirale Oružane snage BiH i Vojska Srbije na Manjači od 9. do 16. oktobra ove godine.

Tegeltija je u pismu, između ostalog, istakao da razlozi za odgađanje realizacije vojne vježbe „Manjača 21“ nemaju uporište, te naveo da će, ukoliko ministar Podžić ne postupi po istom, biti prinuđen da postupi u skladu sa ovlaštenjima predsjedavajućeg Vijeća ministara iz Zakona o Vijeću ministara BiH.

– Uvažavajući epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, poznato nam je da je u toku ove godine održano nekoliko vojnih vježbi i drugih aktivnosti OSBiH sa partnerskim zemljama i organizacijama na raznim lokacijama u BiH gdje su poštovane sve epidemiološke mjere propisane od nadležnih tijela u BiH. U pogledu finansijskih sredstava, poznato Vam je da je Savjet ministara BiH usvojio Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, čime je omogućeno da OSBiH nesmetano funkcionišu i izvršavaju zakonom propisane i definisane zadatke iz svoje nadležnosti, kao i da Republika Srbija snosi sve troškove održavanja vojne vježbe za pripadnike Vojske Republike Srbije, izuzev troškova klase 1 – hrana – navodi Tegeltija u pismu.

Tegeltija je dodao da, imajući u vidu sve navedeno, smatra “da jednostrano donošenje ovakve odluke od ministra odbrane predstavlja kršenje Zakona o odbrani BiH, da je isto neopravdano i predstavlja nediplomatski potez prema Republici Srbiji”.

– Pozivam Vas da odmah stavite van snage predmetnu odluku i nastavite planirane aktivnosti na realizaciji bilateralne vojne vježbe „Manjača 21, te da me o tome obavijestite – dodaje se u pismu.

Tegeltija je o tom zahtjevu upoznao sve članove Predsjedništva BiH, saopćeno je iz Kabineta predsjedavajućeg VMBiH.

Tokom dana ministar odbrane POdžić objavio je da se vojna vježba “Manjača 21” odgađa zbog pogoršane epidemiološke situacije u BiH, dodavši kako će vježba biti održana kada se steknu pooljniji epidemiološki uslovi. (A)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here