Sve zdravstvene ustanove u FBiH moraju otvoriti telefonske linije za pomoć građanima

0
61

Na današnjoj vanrednoj sjednici Federalnog štaba Civilne zaštite, kojom je predsjedavala zapovjednica Štaba Jelka Milićević, donijeta je naredba da sve zdravstvene ustanove na području Federacije BiH moraju otvoriti telefonske linije za građane, koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći.

Druga naredba odnosi se na zabranu kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1,5 metra, dok taxi vozači u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača, uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) i za putnika i za vozača.

Kako je saopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite, članovi Štaba jednoglasno su usvojili Informaciju o aktivnostima koje Federalni štab civilne zaštite poduzima u cilju suzbijanja i ublažavanja posljedica uticaja globalne pandemije koronavirusa (COVID 19) u Federaciji BiH i uputili je Vladi FBiH na znanje.

Prihvaćen je izvještaj sa tabelarnim pregledom o realizaciji naredbi, preporuka, i zaključaka FŠCZ od strane kantona nakon proglašenja stanja prirodne nesreće u kome će se podaci kontinuirano ažurirati.

Prezentovana je i odobrena web aplikacija koja će biti dostupna javnosti i koja će sadržavati detaljne podatke za praćenje prisustva coronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, navodi se u saopćenju.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here