Stigli odgovori iz FUCZ-e: Kako su firme bez referenci nabavljale medicinsku opremu i zašto je odabrana Srebrena malina

0
387

Oslobođenje je došlo u posjed dokumenta u kojem su sadržani odgovori Federalne uprave civilne zaštite dostavljeni Komisiji za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o javnim nabavkama provedenim od proglašenja stanja nesreće 16 marta.

Kako i na osnovu čega su formirane cijene u tabelama na Odlukama koje je Federalni štab civilne zaštite? Da li su prikupljane ponude raznih dobavljača ili na neki drugi način?

– Shodno cijenama na tržištu iz tekućeg perioda.

Ko je procjenjivao vrijednosti pojedinih nabavki i na osnovu čega?

– Procjene su vršene na osnovu pristiglih ponuda te na osnovu tržišnih cijena i mogućnosti kratkih rokova isporuke od strane dobavljača.

Zašto Uprava nije tražila ponude za nabavke medicinske opreme od firmi ovlaštenih za promet medicinskom opremom?

– FUCZ-e zaprimala je ponude i od ovlaštenih firmi za promet medicinskom opremom.

Ko je i kako napravio specifikaciju na osnovu koje su se kupili respiratori?
– Na osnovu zahtjeva Federalnog Zavoda za javno zdravstvo i pregleda potreba zdravstvenih institucija na području FBiH.

Da li ugovor između FUCZ-e i dobavljača respiratora firme FH Srebrena malina ima aneks ugovora i zašto i zašto ugovor nije raskinut zbog neispoštovanog roka isporuke respiratora?
image
Neupotrebljivi respiratori na Aerodromu Sarajevo

– Ugovor nema potpisan aneks jer je izvornim predviđeno da će se eventualni sporovi rješavati mirnim putem. U skladu s tim dobavljač je dostavio obavijest od avioprevoznika o razlozima kašnjenja isporuke i ugovorni organ u skladu sa ZOO nije se odlučio na raskid ugovora.

Ko su bili čalnovi komisija za sve javne nabavke od 16. marta do sada?

– Nakon donošenja odluke Vlade FBiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH FUCZ-e je iz razloga krajnje hitnosti, a u uslovima pogoršane epidemiološke situacije provela postupke nabavki materijala i opreme primjenjuju član 10 stav (1) tačka b)Zakona o javnim nabavkama BiH. S obzirom da nisu korišteni osnovni i redovni postupci javnih nabavki komisije za nabavku nisu formirane.

Zašto je došlo do promjene u sastavu Federalnog štaba civilne zaštite
– federalni štab civilne zaštit vrši funkciju rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja. Komandantna, načelnika i članove Federalnog štaba postavlja i razrješava Vlada FBiH

Ko je potpisao odluku Federalnog štaba civilne zaštite od 1. aprila u ime zapovjednice Jelke Milićević?

– Odluku je poztpisao načelnik Federalnog štaba civilne zaštite uz prethodnu saglasnost zapovjednice Federalnog štaba civilne zaštite.

Postoji li pismena odluka Vlade FBiH za nabavku respiratora?

Vlada FBiH je na 165 hitnoj sjednici održanoj 2. aprila donijela odluku o davanju prethodne saglanosti Federalnom štabu civilne zaštite za nabavku materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije i odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH budžeta FBiH za 2020. godinu FUCZ-e.

Da li je Uprava zaprimila ponude na zvanične mailove firmi koje su renomirane u svojoj branši i da li je kontaktirala te firme?
– Da

Da li je Uprava vodila računa o profesionalnoj sposobnosti doabvljača?
– FUCZ-e je iz razloga krajnje hitnosti a u uslovima pogoršane epidemiološke situacije i vrlo kratkih rokova važenja ponuda nije vršila identificiranje profesionalne sposobnosti.

Kako je došlo do toga da je Uprava postala služba za javne nabavke Federalnog štaba civilne zaštite?

– Zakonskim i podzakonskim aktima definisane su nadležnosti te u skladu s tim Federalni štab je stručno-oprativni organ. Funkciju stručne službe Federalnog štaba vrši FUCZ-e. nabavke materijala i opreme iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća organizuje i sprovodi javnu nababvku FUCZ-e na osnovu odluke Federalnog štaba civilne zaštite.

Zašto je prisutan veliki broj posrednika u proivedenim javnim nabavkama?

– Posrednika nije bilo. Svaki ugovor o nabavci potpisan je sa domaćom firmom.

Koji su respiratori traženi od Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koji su naručeni, a koji isporučeni?

– Od Zavoda za javno zdravstvo FBiH traženi su invazivni respirtori za djecu i odrasle i u skladu sa zahtjevom takvi su i nabavljeni.

Kako su firme bez referenci dobijale posao, zbog čega Uprava nije poslala specifikacije na adrese 21 firme koje su ovlaštene za uvoz medicinske opreme?
– FUCZ-e zbog proglašenja stanja nesreće na području FBiH efikasno obavljala funkciju zaštite i spašavanja stanovnišztva, te zbog nestašice neophodnih sredstava i opreme na tržištu zaključivala sa dobavljačima kako bi i sredstva i opremu imali u što je mogućem kraćem roku.

Pogledajte kompletan dokument u nastavku:


Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here