Stanje sigurnosti u TK na zadovoljavajućem nivou

0
83
vlada stanje sigurnosti tk
MUP TK (Foto: D. Zabuš)

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o stanju sigurnosti na području TK za 2020. godinu. Prema Informaciji stanje kriminaliteta na području TK u ‘20. godini karakteriše smanjenje ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela za 349 krivična djela, što procentualno iznosi 8,05%, u odnosu na 2019. godinu.

Evidentirano je povećanje broja krivičnih djela posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, teških krađa, zloupotreba položaja ili ovlašćenja, nesavjestan rad u službi, dok je uočeno smanjenje broja krivičnih djela ugrožavanja sigurnosti, šumskih krađa, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, razbojništva, napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti.

Uprava policije ostvarila je procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu u iznosu od 47,16%, dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela u iznosu od 69,13%. Kada se radi o javnom redu i miru na području TK tokom 2020. godine, može se konstatovati da su službenici policije evidentirali veći broj počinjenih prekršaja za 801 ili 40,4% u odnosu na posmatrani period prošle godine.

Međutim, ovdje je bitno istaći da je u martu proglašeno stanje pandemije izazvane korona virusom COVID 19, zbog čega je na snazi bio niz mjera izrečenih od strane kriznih štabova, čija kontrola provođenja i poštivanja je data u nadležnost policijskim službenicima, koji su vršeći te poslove zbog nepoštivanja navedenih mjera izdali ukupno 771 prekršajni nalog.

Smanjenje broja prekršaja je izraženo kod prekršaja tuča i fizičkih napada manje za 19 ili 4,3%, kao najtežih oblika prekršaja, te prekršaja neovlaštenog posjedovanja i upotrebe pirotehničkih sredstava manje za 4 ili 36,4%. Tokom 2020. godine evidentirano je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period predhodne godine (manje za 354 saobraćajne nezgode ili za 11,3%), što je također posljedica zabrane ili ograničenog kretanja građana u vrijeme pandemije. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim osobama manji je za dvije nezgode.

Smrtno je stradalo 36 osoba što je više za 5 u odnosu na posmatrani period prethodne godine u TK. 2020. godinu karakteriše stanje pandemije izazvane korona virusom COVID 19, vanredno stanje u kojem je donošen niz mjera koje su, pored ostalog, ograničavale kretanje građana, rad ugostiteljskih, prodajnih i drugoh objekata uslužnih djelatnosti kao i javna okupljanja građana, zbog čega poređenje 2020. godine u ovakvim uslovima, sa uporednom 2019. godinom ne može samo na osnovu statističkih podataka dati realnu sliku stanja sigurnosti, navodi se u dokumentu.

Zbog toga je potrebno uzeti u obzir i opšte stanje sigurnosti koje karaterišu činjenice da nije bilo evidentiranih naročito teških oblika izvršenja krivičnih djela, krivičnih djela izvršenih od strane organizovanih grupa ili sa posebno izraženim materijalnim štetama. Takođe nije bilo ni teških oblika narušavanja javnog reda i mira, narušavanja od strane većeg broja lica, odnosno masovnih narušavanja i slično. Tzv. migrantska kriza u znatnoj mjeri utiče na ukupno stanje sigurnosti na području TK a tokom protekle godine evidentirana su 12.524 migranta.

Evidentirano je 218 sigurnosno interesantnih događaja u kojim su učestvovali migratni. Od strane migranata počinjeno je ukupno 29 krivičnih djela. (tl)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here