“Slučaj Kadić”: Federalno tužilaštvo “naružilo” kantonalnog tužioca!

Više od četiri godine vođenja krivičnog predmeta nije razuman, već nerazuman rok, pa federalni tužilac traži da se postupak ubrza

3
869

Sve gradske apoteke u Tuzlanskom kantonu su već odavno izbrisane iz registra živih. Uglavnom samovoljno, postale su plijen nadiruće privatizacijske mafije. Na putu ka nekom od farmaceutskih tajkuna našla se i Javna ustanova „Gradske apoteke Tuzla“, sa svojih dvadeset i više objekata i gubitkom većim od milion maraka. U kakvom su stanju bile apoteke svjedoči i to da nisu imali nijedan kompjuter. Ručni rad je cvjetao!

Bilo je to prije šest godina. Onda se desio pokret za preokret. Uposlenici su prionuli na posao, ustrojili novu organizaciju rada, kadrovski se pojačali i postali su dobro organizovana i modernizovana cjelina koja je vratila sve dugove, naročito prema uposlenicima, i djevojka za udaju! U tome, prema izvještajima i zaključcima Gradskog vijeća Tuzle, bila je istaknuta zasluga vijećnika i pomoćnika direktora za komercijalne poslove, gospodina Edima Kadića. On je u Apoteke došao sa uspješnog posla proboja turske kompanije „Beko“ na be-ha tržište.

Da komšiji crkne krava, potrudio se visoko kvalifikovani vozač Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-a koji je sa gradske govornice optuživao Kadića za kriminal. I to tek nakon što je napustio ovu stranku, koja je u Vijeće ušla zahvaljujući njegovim glasovima.

Uz to, Edim Kadić se nezvanično kandidovao za gradonačelnika Tuzle 2016. godine. Od tada počinju muke po Kadića. Kantonalno tužilaštvo Tuzle je uzelo stvar u svoje ruke. Dakle, kad ni repom nije mrdnulo da vidi za što su propale sve gradske apoteke sem tuzlanskih i kako su završile u privatnim rukama, Tužilaštvo je svu pažnju, ljude i materijal, usmjerilo na rješenje problema “zašto pozitivno posluju „Gradske apoteke Tuzla“, zašto nisu propale i zašto posluju dobro?

Edim Kadić, pomoćnik direktora JZU “Gradske apoteke” – ima li kraja pravnom nasilju? (Foto: Arhiva)

Na to pitanje već petu godinu Tužilaštvo TK traži odgovore! Jedan od osumnjičenih je i Edim Kadić, možda najzaslužniji od zaslužnih za provcat Apoteka. Njemu su vršili pretres stana, službenih prostorija, prostorija njegove političke stranke, a prije devet mjeseci su mu uzeli i lični računar mada to nije bilo naređeno u nalogu za pretres. Zbog toga je Kadić prije pet dana uputio zahtjev glavnom kantonalnom tužiocu Tomislavu Ljubiću da mu se vrate oduzete stvari.

Zanimljivo je i to da za više od četiri godine istraga o navodnimm kriminalnim radnjama cijele grupe osumnjičenih, od Kadića nikad nije zatražena nikakva izjava, nije obavljen nikakav razgovor! Kao da Kafkin „Proces“ ima hiljadu drugih verzija! Doduše, javnim pismima i intervjuima Kadić se obraćao svekolikoj pravosudnoj i opštoj javnosti. I, konačno…!

Danas je Edim Kadić dobio odgovor Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine na pritužbu na rad i postupanje Kantonalnog tužilaštva Tuzla u njegovom slučaju. U odgovoru Federalno tužilaštvo se poziva na član 9. Zakona o tužilaštvu u kojem se kaže: “Glavni federalni tužilac nadzire rad kantonalnih tužilaštava u cilju garantovanja zakonitosti i efikasnosti postupaka”.

Apoteka Korzo (Foto: Arhiva)

Nadalje, Federalno tužilaštvo je 8. jula 2021.godine tražilo od Kantonalnog tužilaštva izvještaj o postupanju u navedenom krivičnom predmetu i dobilo ga 14. jula 2021.godine.

„Ocjenjujući dinamiku poduzimanih radnji, pri tome uzimajući u obzir vrijeme otvaranja krivičnog predmeta, te radnje koje su poduzete na otkrivanju izvršioca krivičnog djela i otkrivanju-prikupljanju dokaza, pri tome imajući u vidu da je to učinjeno u periodu dužem od tri godine, konstatovano je da je vođenje ove faze postupka trajalo neopravdano dugo i isti je ocijenjen nedovoljno efikasnim“, kaže se u odgovoru koje je Federalno tužilaštvo dalo gospodinu Kadiću.

Na kraju se kaže:

“Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona je naloženo da nastavi procesne aktivnosti, odnosno mjere i radnje iz svoje nadležnosti u kontinuitetu kako bi se postupak u tom krivičnom predmetu okončao u razumnom roku, to jest u rokovima propisanim odredbama Zakona o krivičnom postupku u F BiH”.

Dakle, više od četiri godine vođenja krivičnog predmeta nije razuman, već nerazuman rok, pa federalni tužilac traži da se poveća „brzina puža“ kojom radi postupajući tuzlanski tužilac. Ako se prekorači razuman rok,onda je to neopravdano razvlačenje procesa što se kažnjava po članu 226. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. U rečenom slučaju, za odugovlačenje postupka Visoko sudsko i tužilačko vijeće može tužioca kazniti sa 5.000 maraka! A šta poslije?Je li odugovlačenje znak nesposobnosti ili namjere?

Na sreću, JZU „Gradske apoteke Tuzla“ posluju uspješno unatoč što imaju prosječnu plaću uposlenika od skoro 1.100 maraka ili duplo više od plata u privatnim apotekama. Njihova tržišna vrijednost je oko 25 miliona maraka! Dakle, sad je vrijeme da se dobro prodaju. Međutim, kupci čekaju da se zlatna koka malo očerupa. Jer, to je naš model privatizacije! (Piše: Ekrem AVDIĆ)

3 Komentari

  1. Sa procvatom nacionalizama procvala je uspješno i slijedi ih
    danas i mafija, uživajući skoro sva prava, dok zakoni služe za nemoćne .
    .

  2. Kako ovaj portal smije pisati neprovjerene informacije o JZU “Gradske Apoteke” Tuzla i siriti javno dezinformacije ?

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here