Skupština TK ukinula komunalne naknade!

0
562

Po inicijativi zastupnika Smaje Mandžića, podnesenoj 14. februara ove godine, na sjednici Skupstine TK koja je u toku, usvojene su, bez ijednog glasa protiv, izmjene i dopune Zakona o komunalnoj djelatnosti čime je naknada za vlasnike stambenih prostora i garaža ukinuta.

Iako nametnuta komunalna naknada nije bila obaveza nego mogućnost, ovom odlukom su stečeni uslovi da aktuelna gradska vlast suspenduju nametnutu odluku o uvodjenju harača gradjanima ionako slabog imovinskog stanja.

Skupština TK usvojila je, dakle, prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, a nakon javne rasprave koja je trajala 30 dana, a te izmjene se ogledaju u slijedećem:

Za vlasnike i korisnike stambenog i garažnog prostora ukinuta je obaveza plaćanja komunalne naknade.

Vlasnici i korisnici poslovnih objekata, kao i vlasnici i korisnici stambenih objekata korisne površine preko 200 kvadrata, dužni su se priključiti na sistem daljinskog grijanja do 1. oktobra 2021. godine, ukoliko za to postoje tehnički uslovi, te ukoliko za zagrijavanje ne koriste električnu energiju, prirodni plin ili obnovljive izvore energije.

Uz ovo, ostavljena je mogućnost gradskim i općinskim vlastima da ukinu dodatne komunalne naknade, jer ih zakon više “ne tereti”. (S. Šahomerović)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here