Šest klizišta pokrenuto u TK

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06,00 sati bio je 199,04 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Nivo je viši za 16 cm u odnosu na mjerenje od prije 24 h. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 47,70 m3/s.

Vodostaji

Vodostaj rijeke Tinje u 06,00 sati iznosio je 51 cm i trenutno se nalazi u fazi stagnacije.

Vodostaj rijeke Spreče u 07,00 sati na mjernom mjestu Karanovac iznosio je 302 cm i trenutno je u opadanju. (Mjere odbrane od poplava se sprovode na 300 cm).

Vodostaj rijeke Gostelje u 07,00 sati iznosio je 107 cm i u fazi je stagniranja.

Vodostaj rijeke Oskove u 07,00 sati iznosio je 70 cm i u fazi je opadanja.

Vodostaj rijeke Turije u 07,00 sati iznosio je 49 cm i u fazi je opadanja.

Grad Gračanica Na području grada Gračanica rijeka Spreča se izlila i priobalno je poplavila oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta u naseljima Miričina, Donja Lohinja i Pribava.

Grad Živinice Na području grada Živinice u MZ Rudar, Centar i Barice rijeka Spreča se izlila i priobalno poplavila :

MZ Rudar – put prema Dubravama, poplavljeno između 150 – 200 dunuma priobalnog zemljišta i okružena su dva stambena objekta sa tri strane vodom,

MZ Centar – naselje Strašanj, poplavljeno između 10 – 15 dunuma poljoprivrednog zemljišta. Voda je okružila 7 stambenih objekata u kojima trenutno ne živi niko.

MZ Barice – rijeka Spreča i potok Jablanica su poplavili oko 35 dunuma priobalnog zemljišta. Nema ugroženih stambenih objekata.

Dana 09.11.2021.god. u periodu od 07-12 sati obavljene su aktivnosti na uklanjanju otpada i granja koje je blokiralo neometan protok vode ispod mosta na rijeci Spreči u naselju Suha.

Općina Kalesija

Na području općine Kalesija prijavljeno je šest klizišta koja su na lokacijama:

-3x Dubnica

-3x Hrasno Gornje i Hrasno Donje

Na prijavljenim klizištima je ugroženo tri stambena objekta i prilazni put Dubnici.

Požari

Grad Tuzla

Vatrogasna jedinica Tuzla je imala tri tehničke intervencije i jedeno gašenje otpada u kontejneru.

Općina Kalesija

Vatrogasna jedinica Kalesija je imala jednu tehničku intervenciju.

Grad Gračanica

Vatrogasna jedinica Gračanica je imala jednu intervenciju na gašenju dimnjaka.

Grad Srebrenik

Vatrogasna jedinica Srebrenik imala je dvije tehničke intervencije.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *