Ružica Jukić: Balansirala sam između dva interesa!

1
213

Obzirom da mi je istekao drugi mandat, kao dopredsjednici VSTV, nakon kojeg, više nema zakonskog osnova da se ponovo kandidiram, to ću se prije svega zahvaliti sucima općinskih i kantonlnih sudova u Federaciji, koji su glasovali za mene u dva mandata i imali povjerenje u mene da ću časno obavljati svoj posao.

Također se zahvaljujem svima, koji su me pratili na mom facebook profilu i zahvaljujem se svima na toj podršci, koja je bila sve, samo ne jednonacionalna, a što mi je najveće priznanje.

Zahvaljujem se i medijima, koji su me godinama pratili, pa čak i onima, koji su bili svjesno zlonamjerni i u službi jedne politike.

Upravo sam ponosna na te napade, jer su dokaz da sam odlično radila i smetala jednostranačkom pravosuđu.

Zahvaljujem se i stranim donatorima, a prvenstveno Europskoj uniji, kao jednom od najvećih donatora, koja je kroz renoviranje i gradnju sudova napravila moderne sudove po europskim standardima i stvorila tako sudovima ambijent za rad.

Jedan od tih sudova je i Općinski sud u Tuzli.

Mogu da sebi pripišem zaslugu, jer sam pronašla lokaciju i zgradu, te predložila bivšem članu VSTV Svenu Mariusu Urkeu, da EU uloži sredstva u adaptiranje te zgrade, te je na kraju napravljena jedna velika zgrada odnosno sud u koji se s ponosom vraćam.

Velika je čast biti član VSTV, kao i privilegija, ali je u isto vrijeme i velika odgovornost.

Odgovornost se ogleda u tome što je VSTV regulatorno tijelo i to tijelo koje se stara za efikasnost pravosuđa, te su vrlo često suprotstavljeni interesi VSTV i sudaca, koji su godinama ukazivali na preveliku normu, kojom su zaduženi.

Balansirala sam između ta dva interesa!

Ono što će mi ostati kao nešto, što nisam uspjela da promijenim, iako sam 7 godina upozoravala na položaj oštećenog, koji je iz Zakona o kaznenog postupka izbrisan ,kao stranka u postupku i koja bi da postoji, imala sva prava , još u istrazi, koja je imala i po ranijem zakonu.

Republika Srpska je uradila prijedlog zakona, ali položaj oštećenog se neće puno izmijeniti ukoliko bude usvojen zakon, jer su urađene samo kozmetičke izmjene.

Tako umjesto da oštećeni može nastupiti još u fazi istrage, kod odustajanja tužitelja od istrage ili donošenja naredbe da se neće voditi istraga, te da sam pokrene tužbu kod suda,on se prema prijedlogu novoga zakona može uključiti kao stranka u postupku tek na glavnom pretresu, kada tužitelj odustane od optužbe, a takvih je slučajeva vrlo malo.

Nadam se da će se i to desiti, jer sada sa ovim zakonodavstvom je glavni tužitelj zadnja instanca za oštećenog, a to znači prevelika moć pojedinaca u pravosuđu, koju ako su nesavjesni, mogu da zlouporabe svoj službeni položaj i nanesu štetu, kako oštećenom, tako i državi.

Mnogi su špekulirali da sam pisala i davala izjave, jer mi je navodno obećano mjesto u politici, te ih moj povratak u sud demantira u takvoj vrsti špekulacije.

Vraćam se u Općinski sud, na poziciju suca u kazneno odjeljenje, a sa koje pozicije sam i izabrana za člana VSTV.

Download PDF

1 komentar

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here