Romkinja Aida Ramić: Predala sam 11 molbi za posao i sve su odbijene!

0
450
Aida Ramić (Foto: Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost")

Aida Ramić iz Tuzle u protekla dva mjeseca predala je 11 molbi za posao i za svaku je dobila odbijenicu. Nedavno je pokucala na vrata Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ gdje je zatražila bilo kakvu pomoć budući da je i sama nezaposlena, a i njen sin, koji je medicinski tehničar, također je bez posla.

„Nisam znala da uopće imamo pravnu službu gdje se mogu obratiti za pomoć. Uputili su me u Centar za socijalni rad. Svojom upornošću uspjela sam ostvariti određena prava. Ja znam da su za sve ljude teška vremena i zato je svaka pomoć dobro došla. Svi mi kažu da ne zapošljavaju sada zbog korone. Teško je. Sin mi je nezaposlen, molili smo za pomoć, ali nismo uspjeli“, rekla je Aida Ramić Udruženju žena Romkinja „Bolja budućnost“.

Mnoge romske obitelji nisu upoznate sa svojim pravima. Velik broj njih još uvijek ne zna da ima zakonsko pravo na ostvarivanje socijalne zaštite. Stoga, kroz 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, aktivisti Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ svakodnevno educiraju žene o njihovim socijalnim pravima koja su im zakonom zagarantovana. U ovom projektu veliku podršku im pruža Grad Tuzla.

„Ovdje se posebno radi o pravima na medicinsku zaštitu za socijalne kategorije te prava na tuđu njegu kao i stalnu novčanu pomoć. Mi imamo jako puno žena i korisnica koje pripadaju takvoj kategoriji, ali nažalost zbog neinformisanosti ili zbog nemogućnosti financijskih sredstava da prikupe dokumentaciju, mi im kroz ovaj projekat želimo pomoći kako bi ostvarili pravo na socijalnu zaštitu“, rekla je Larisa Kovačević iz Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“.

Trenutno aktivisti Udruženja intenzivno rade na prikupljanju sve potrebne dokumentacije za žene.

„Sada je najvažnije da pribave svu medicinsku dokumentaciju, da uplatimo sve takse koje su vezane za medicinsko vještačenje. Nekima smo uspjeli riješiti i njihovu prvu ličnu kartu. Do sada smo ovim projektom obuhvatili osam korisnica, a očekujemo da će taj broj stalno rasti. Naime, u saradnji sa Centrom za socijalni rad postoji mogućnost da i nakon završetka ovog projekta, putem jednokratnih novčanih pomoći korisnice snose troškove liječenja, odnosno medicinskog vještačenja“, dodala je Kovačević.

Važnu ulogu u cijelom projektu imaju medijatori koji odlaze u udaljene zajednice i informiraju ljude o njihovim pravima.

„Ljudi su sada svjesni svojih prava i sami odlaze u Centar za socijalni rad, samostalno pokreću svoja pitanja. Mi smo kroz ovaj projekat upoznali ljude koji nikada nisu predali zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć, a imali su na nju zakonsko pravo i to tri puta godišnje“, rekao je medijator Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Denis Mujić.

Sve ove aktivnosti Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ će se širiti u pratnerstvu s Gradom Tuzla, jer je još mnogo onih koji nisu upisani u matične knjige rođenih, koji ne ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu i onih koji nemaju svoj lični dokument, kažu u Udruženju.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here