Regulisati pitanje nacionalnog izjašnjavanja kandidata uoči izbora

Na sjednici Vijeća nacionalnih manjina BiH usvojen je zaključak o potrebi da se pristupi izradi izmjena Izbornog zakona BiH kojima bi se regulisalo pitanje nacionalnog izjašnjavanja kandidata uoči svakih izbora.

Članovi Vijećaa primili su k znanju informaciju o troškovima dnevnica Vijeća nacionalnih manjina BiH za period januar – juni 2023. godine, kao i informaciju u vezi s aktivnostima Radne grupe na izradi Informacije o ulozi nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima na državnom, entitetskom, kantonalnom i opštinskom nivou.

K znanju je primljena i Informacija predsjedavajućeg Vijeća nacionalnih manjina BiH o dopisima upućenim Vijeću ministara BiH i Ministarstvu civilnih poslova BiH, u skladu sa zaključcima donesenim na 10. sjednici ovog vijeća.

Također, k znanju je primljen i odgovor Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.

U vezi sa urgencijom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH oko dodatnih pitanja Savjetodavnog komiteta za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacinalnih manjina u BiH, zaključeno je da će Vijeće Ministarstvu uputiti dopis sa odgovorima na dodatna pitanja, saopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *