Rebalans Budžeta TK, značajan pad indirektnih poreza

0
136

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je rebalans Budžeta za ovu godinu, koji je povećan za oko šest miliona KM u odnosu na Budžet iz maja.

Isplata egzistencijalne naknade za borce u Tuzlanskom kantonu bit će moguća nakon usvajanja Rebalansa Budžeta. To je jedan od glavnih razloga izmjena ovog dokumenta za 2020. godinu u odnosu na Budžet koji je usvojen u maju, navodi resorni kantonalni ministar. Kapitalna investicijska potrošnja također je dio novog Budžeta TK.

”Kapitalni izdaci za budžetske korisnike su sad predviđeni u iznosu od dodatnih četiri miliona KM, a ta sredstva će se koristiti za škole, obrazovne ustanove, pravosudne institucije i sama ministarstva, više se odnosi na kapitalne izdatke a ne nešto što je redovna tekuća potrošnja”, kaže Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Oko milion KM će biti izdvojeno za ceste u lokalnim zajednicima što će biti sredstva tranferirana putem Direkcije regionalnih cesta TK. Planirani su i tranferi za projekte energetske efikasnosti, te za Muftijstvo tuzlansko i Memorijalni centar Potočari. Ono na što se osvrnuo resorni ministar je pad prihoda od indirektnih poreza u ovoj godini.

”To je zabrinjavajuće, to je naš najvažniji prihod. Imamo pad za devet miliona KM i to je projicirano na 200 miliona u ovoj godini. Podsjetit ću da je taj prihod u prošloj godini bio 246 miliona KM, dakle 46 miliona manje u Budžetu za 2020. u odnosu na Budžet 2019. godine”, ističe Mustajbašić.

Kako bi održali likvidnost Budžeta, Kantonalna Vlada donijela je odluku i o oprihodovanju sredstva od MMF-a od oko 20 miliona KM.

”Mi bi trebali završiti godinu u tekućem poslovanju sa 36 miliona manjka, međutim kroz konsolidaciju finansijskih izvještaja, ne zaboravite da je ova Vlada uspjela isposlovati reprogram kredita kod MMF-a, mi ćemo osloboditi tu 25 miliona, i mislim da ćemo u konačnici imati rezultat koji je prihvatljiv u ovakvoj situaciji”, rekao je ministar finansija TK.

Kantonalna Vlada razmatrala je i inicijative zakonskih rješenja iz oblasti zdravstvene zaštite koji su upućeni višim nivoima vlasti. Inicijativom za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti predloženo je, između ostalog, da kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja mogu kroz program zdravstvene zaštite finansirati ulaganje u medicinsku opremu javnih zdravstvenih ustanova i informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

”Dosadašnja intencija zakonodavca je bila da takva ulaganja kada je u pitanju oprema, to rade osnivači. Međutim, sami smo svjedoci da taj princip zbog nedostatka sredstava nema efekta, te smo krenuli u tu inicijativu da promijenimo Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji će omogućiti kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja da određena sredstva ulažu u opremu zdravstvenih ustanova”, navodi Denis Husić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

S ciljem dodatne pomoći i podrške privredi i poslodavcima, Inicijativom za izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju, između ostalog Vlada je predložila da se obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca smanji sa trenutnih 42 na 30 dana. (rtvslon)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here