Raspodjela javnih prihoda nije pravedna i transparentna

Postojeći sistem zanemaruje ova tri principa, a kao rezultat imamo vrlo nepravedan, neefikasan i apsolutno netransparentan sistem, kojim nije zadovoljan niko od njegovih učesnika.

0
225

Ministarstvo finansija Federacije BiH još 2011. godine trebalo je promijeniti sistem raspodjele javnih prihoda. Postojeći sistem, kako je kazala Jasmina Selimović, dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, prilično je zastario te je izmjena modela finansiranja neophodna.

Trenutni sistem raspodjele, istakla je, baziran je na koeficijentima, a često se pominje kako bi koeficijent dva za Kanton Sarajevo trebao biti smanjen, a povećan koeficijent za neke druge kantone.

-Takva vrsta rješenja bez studiozne analize i prijedloga koji je baziran na kriterijima apsolutno nema smisla. Ne može se predlagati da se nešto poveća ili smanji, a da nemate osnovicu za to, a model koji mi predlažemo podrazumijeva razvijanje kriterija, gdje će se jasno znati po kojem kriteriju kojem kantonu pripada koji iznos novca, a kantoni će imati odgovornosti za utrošena sredstva, što je prvi put da se takvo nešto uvodi u sistem. Ovakav prijedlog je nešto što nam je prijeko potrebno, nećemo više biti u situaciji da se odlukama pojedinih ministarstava ili vlada raspoređuju sredstva, kao što je to slučaj sada. Imat ćemo kriterije, vrlo transparentan i jasan model koji će podrazumijevati odgovornost. Mislim da nam je to sasvim sigurno jedan značajan korak naprijed i to u procesu pridruživanja EU zato što su ovo kriteriji, odnosno sistem, koje zagovara i MMF”, kazala je Selimović.

Mirza Kršo jedan je od profesora koji su radili na izradi studije “Analiza problema postojećeg sistema raspodjele prihoda od indirektnih poreza u FBiH i mogući pravci unapređenja”, a kaže kako je ono osnovno na čemu su insistirali princip pravednosti, efikasnosti i transparentnosti, što je “sve ono što nedostaje postojećem sistemu i aktuelnom prijedlogu izmjena i dopuna zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH”.

-Postojeći sistem zanemaruje ova tri principa, a kao rezultat imamo vrlo nepravedan, neefikasan i apsolutno netransparentan sistem, kojim nije zadovoljan niko od njegovih učesnika. Ovo je jedan konstruktivan pokušaj kritike, ali i nuđenja konkretnog rješenja kako bi se moglo uvažiti sve ono što jesu specifičnosti BiH, odnosno FBiH, sistema raspodjele javnih prihoda i sve što bi ovaj novi model učinilo adekvatnim po ova tri kriterija”, kaže Kršo.

Pojasnio je kako bi, prema novom modelu, mehanizam uključivao dva stuba raspodjele na horizontalnoj ravni u smislu izjednačavanja, gdje bi svi kantoni učestvovali, gdje bi samo Kanton Sarajevo bio neto davalac sredstava za raspodjelu, a svi ostali kantoni bi bili neto primaoci sredstava. Na to bi se, dodaje, trebala nadovezati i Vlada FBiH, da koliko god KS izdvoji, ona u istom iznosu pojača sredstva za raspodjelu. Cilj ovog principa je izjednačavanje između kantona s posebnim fiskalnim potrebama.

-Ukidanje posebnih koeficijenata se do sada pokazalo kao vrlo kontroverzna tačka u mehanizmu funkcionisanja postojećeg sistema i preduslov za to je da Vlada FBiH zajedno s partnerima iz kantona adekvatno adresira pitanje dvostruke otplate javnog duga, zatim da se ukinu grantovi kojim se stimulišu tri kantona s posebnim fiskalnim potrebama. U konačnici, niko od učesnika ne bi bio u lošijoj poziciji nego što je danas. Naprotiv, svi bi bili u nešto boljem položaju nego što to nudi trenutni sistem”, kazao je Kršo.

Jedini s negativnim saldom bio bi Kanton Sarajevo, a ostali kantoni bi bili u boljem položaju nego danas.
-prvi put direktno svi učesnici mogu vidjeti tačno koliko doprinose i tačno onoliko koliko svi drugi povlače iz tog sistema. Dakle, svi u svakom trenutku mogu vidjeti, mogu kalkulirati i planirati sve svoje aktivnosti, budžete i tako dalje, a mogu vidjeti i kako sistem djeluje na sve ostale učesnike. KS će i dalje biti najveći neto kontributor, a u konačnici neće povući ništa iz ovoga. Mislimo da to samo po sebi nije negativno i nije nepravedno ako se postavi na prave osnove, prije svega da se ograniči i gubitak koji KS po tom osnovu može imati, ali i da se prepozna ono što se već godinama po tom osnovu izdvaja iz sredstava koja bi trebala pripadati KS-u”, kaže Kršo, prenose Vijesti.ba

Profesor Sead Kreso kazao je kako problem počinje s državnog nivoa.

-To što u cijeloj Federaciji ima manje novca nego što bi trebalo, posljedica je raspodjele, odnosno u prvom koraku već preraspodjele koja se ne vidi dovoljno između onoga što uplaćuju entiteti i Distrikt Brčko Upravi za indirektno oporezivanje na četiri grupe njihovih računa i onda kako se to povlači. Prema nekim analizama i procjenama, uplate Republike Srpske na račun UIO su pale za oko sedam posto i to sad namiruje Federacija BiH. Federacija BiH pokriva sve deficite i RS-a i Brčko distrikta, što znači da je manji priliv novca u FBiH”, kaže Kreso.

Za izmjenu zakona, smatra Kreso, moraju se napraviti precizni proračuni, što je “ovdje izostalo”. Kreso smatra kako nije uredu ni da Sarajevo bude zakinuto te je istakao kako Kanton Sarajevo uplaćuje više poreza nego cijeli entitet RS.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here