Ramić uputio je otvoreno pismo rektoru Univerziteta u Beču

izjava od strane vaše akademske institucije nije u skladu sa akademsko-istraživačkim kodeksom koji mora u prvom planu imati osudu bilo kakvog oblika poricanja genocida

0
406

Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada Emir Ramić uputio je otvoreno pismo rektoru Univerziteta u Beču profesoru Heinzu Werneru Englu, u kojem traži konkretan stav univerziteta po pitanju rada profesora Waltera Manoscheka, negatora genocida u Srebrenici.

Pismo prenosimo u cijelosti:

– Septembra 2021. godine vi i Univerzitet u Beču ste upoznati sa činjenicom da je Univerzitet u Beču aktivno uključen u negiranje genocida u Bosni i Hercegovini. Valter Manošek, vanredni profesor političkih nauka na Odsjeku za vlade univerziteta u Beču, član takozvane “Nezavisne međunarodne istražne komisije o stradanjima Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine” i član Dokumentacionog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica Ministarstva pravde entiteta Republike Srpske koautor je studije koja negira genocid u Srebrenici. Ovi podaci se mogu naći na vašoj web stranici. Navedena, sramna, anticivilzacijska studija koja negira presude međunarodnih i nacionalnih sudova, koja negira međunarodno pravo i pravdu, koja ponižava istinu i pravdu i posebno žrtve genocida, sadrži i ime vaše akademske institucije. Studija je direktno uticala na razvoj nove krize u Bosni i Hercegovini koja može dovesti do teških, neželjenih posljedica.

Banalizira sva akademska istraživanja

U stavu koji je vaš rektorski ured zauzeo u vezi sa poricanjem genocida od strane vašeg profesora, a koju je potpisao Florian Feldbauer, na osnovu zahtijeva gospodina Esada Širbegovića se navodi da je to privatno mišljenje profesora Manošeka.

Sama ova izjava od strane vaše akademske institucije nije u skladu sa akademsko-istraživačkim kodeksom koji mora u prvom planu imati osudu bilo kakvog oblika poricanja genocida i to od strane najviših institucionalnih nivoa odgovornih za prevenciju genocida.

Ovim stavom Univerzitet u Beču ne samo da vrijeđa i degradira žrtve genocida, već se i diskredituje kao ozbiljna akademska institucija i banalizira sva akademska istraživanja koja provodi. U civilizovanom svijetu, kada profesor akademske institucije sačini akademsku studiju i potpiše je kao takvu sa imenom institucije za koju radi, onda ta studija nije njegovo privatno mišljenje. Ako je to pravno i akademski slučaj u Austriji, kao što je službeno naveo vaš ured, druge akademske institucije širom svijeta trebale bi biti obaviještene o ovim po nama nelogičnim okolnostima.

Prvi utisak ove samodiskreditirajuće službene izjave gospodina Floriana Feldbauera je činjenica da ne možemo biti sigurni da li je ovo njegovo privatno mišljenje ili službeni stav Univerziteta u Beču.

Ovo pitanje je od pravnog značaja za sve američke subjekte

Stoga Vas molimo, kao čelnika jedne cijenjene, svjetske, akademske institucije koja je sada nažalost aktivno uključena u negiranje genocida u Bosni i Hercegovini da iznesete zvaničan stav Univerziteta u Beču u vezi sa:

1. Genocidom u Bosni i Hercegovini i djelovanjem profesora Manošeka;

2. Izostankom vašeg konkretnog, zvaničnog odgovora na krizu u Bosni i Hercegovini u kojoj navedena anticivilizacijska studija rasplamsava tešku političku i društvenu situaciju. Postoje vjerodostojni strahovi od novog rata, agresije i genocida;

3. Poricanjem genocida od strane vašeg člana fakulteta i vaše službene izjave o tome i o misiji univerziteta;

4. Potencijalno nepoštivanje Kodeksa ponašanja Univerziteta u Beču.

Osim što je etičko, akademsko i civilizacijsko pitanje, ovo pitanje je od pravnog značaja za sve američke subjekte (akademske i poslovne) koji sarađuju sa Univerzitetom u Beču zbog sankcija američkog Ministarstva finansija koje je nametnulo gospodinu Miloradu Dodiku njegovim povezanim subjektima – zaključuje se u otvorenom pismu.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here