Prenosimo/Avdić: Tužilac Ljubić “reketira” Vladu TK

5
1315

Ovaj tekst bi trebao početi sa uobičajenom etikecijom ljudi o kojima se u tekstu piše. Međutim, činjenice su poredane tako da glavnog kantonalnog tužioca Tuzlanskog kantona Tomislava Ljubića ne mogu osloviti sa gospodine glavni tužioče, već sa „Sramoto Tužilaštva!“. Tako ga ne smije osloviti većina tužilaca, poštenih i radišnih ljudi, jer Sramota ima jako uporište u federalnim i državnim, njemu nadređenim institucijama. Dakle, Sramota može da radi šta hoće, a dokle će ne zna se.

Sramota je cijelog svog mandata imao zadatak prešutiti, zataškati, odgoditi, odložiti, ometati, zakasniti, pogrešno usmjeriti, loše napisati i tako dalje zataškavati teška krivična djela i još teža kriminalna ponašanja pojedinaca, firmi, institucija, cijelih kriminalnih holdinga u „zoni svoje odgovornosti“. Tako je Ljubić, kao slijepi, nijemi i zamrznuti promatrač dozvolio da se nezavršena afera „Merkator“ kojom je gradonačelnik Jasmin Imamović oštetio budžet za najmanje 40 miliona maraka stavi pod tepih, da osobno sudjeluje u krađi zemljišta Hotela „Tuzla“ od strane građevinske mafije, da mirno gleda kriminal u rudniku „Banovići“ , „Kreka“ i drugim, da sudjeluje u kriminalu sa stanovima zgade „15 maj“, privatizacijom državnih objekata, aferom „Forš“, da budžet Grada Tuzle gleda kao bankomat poželjnim kao i budžete drugih lokalnih zajednica, da vlastito tužilaštvo vodi kao samostalnu zanatsku radnju, da krši pravilnik, kodeks, da radi šta hoće…

A onda se Ljubić probudio iz zimskog, udobnog i korisnog sna u velikom stanu u centru Zagreba, naravno, namještenom po kriterijima modernog dizajna.

Tako je Sramota presavio tabak i uputio OBAVIJEST premijeru prof.dr. Denijalu Tulumoviću. Šta to bi, ko to bi – OBAVIJEST? U Zakonu o krivičnom postupku nema tog termina i iza njega potrebnog postupanja koji se zove OBAVIJEST. Molim Ljubića da nas obavijesti u kojem to zakonu ima OBAVIJEST? Kakav je to akt?

U nastavku pismene OBAVIJESTI upućene Vladi Tuzlanskog kantona, adresirane na prof.dr . Tulumovića, a u vezi izbora direktora Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Sramota piše SUGESTIJU! Takođe akt, termin koji ne poznaje Zakon o krivičnom postupku. U tom nezakonitom aktu Sramota piše:“

„Da remijer Vlade TK-a ODMAH po prijemu ovoga podneska, sa prilozima, ŽURNO zakaže sjednicu Vlade na kojoj će biti ponovno razmatrano pitanje da li kandidat kandidat Safet Ibrahimović ispunjava obligatorne uvjete propisane u odredbi člana 33 Zakona o unutrašnjim poslovima TK-a, a posebice onaj u točci h) istog članka, te da se onda odredi o tome da li je odluka o njegovom izboru zakonita ili ne, a za slučaj da nije da onda stavi van snage Odluku da za Direktora UP MUP-a TK bude izabran Safet Ibrahimović“.

Dakle, ODMAH i ŽURNO, terminima koji su nepoznati u Zakonu o krivičnom postupku, kao i u sudskoj praksi, Sramota traži da se postupi po SUGESTIJI. On namjerno pokazuje neznanje da komesara, direktora Policijske uprave bira neovisni Odbor kvalificiranih ljudi, raznih zanimanja i iskustava, da je Odbor organ Skupštine Kantona Tuzlanskoga a ne organ Vlade. Vlada nema nikakve veze sa Odborom već ima ovlasti da samo potvrdi Odluku nezavisnog skupštinskog odbora i da je objavi u službenom glasilu. Ni Skupština niti Vlada nemaju bilo kakav doticaj sa neovisnim Odborom. Ona nema pravo da se na bilo koji način miješa u njegov rad. On je, jednoglasno, Vladi na usvajanje dao Odluku o izboru Safeta Ibrahimovića za Direktora Uprave policije. Ako je u tome svemu bilo nekih nepravilnosti, onda je adresa za odgovornost na nezavisnom Odboru a ne na Vladi! To Sramota veoma dobro zna!

Zašto je Sramota poslao OBAVIJEST Vladi kantona? On se poziva na Zakon o kantonalnom tužilaštvu TK kojom se „utvrđuje obaveza Kantonalnog tužiteljstva TK da štiti ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda koje garantira Ustav Bosne i Hercegovine, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Ustav Kantona, kao i ostvarivanje prava i interesa pravnih lica utvrđenih zakonom, te osigurava ustavnost i zakonitost”.

Pozivajući se na opći stav svakog tužilaštva u svijetu, ustavnost i zakonitost, Sramota bi dobio sve komplimente da se do danas, u svojoj tužilačkoj praksi, makar jednom pozvao na ustavnost i zakonitost u pokretanju istražnih radnji ma o kakvom je kršenju zakona bilo riječi a da ih je on samostalno uvidio! Nije pokretao postupke čak i kad je pred sobom imao sve dokaze i molbe da procesuira najteže kriminalne radnje vrijedne na desetine miliona maraka! Umjesto toga, Sramota prijeti krivičnim zakonom Vladi TK znajući da izvršni organ vlasti ne može krivično odgovarati za učinjenu nezakonitost a kamo li za neučinjenu! Njegova OBAVIJEST i SUGESTIJA, te ŽURNO I ODMAH koje termine ne poznaje ZKP, upućene na pogrešnu adresu jesu samo sraman pritisak, institucionalni reket tužioca koji je sramota za svoje kolege koji čestito rade svoj posao. Ako je vidio da je povrijeđen zakon, prilikom Odluke nezavisnog Odbora za izbor policijskog komesara Safeta Ibrahimovića koji bi u toku četvorogodišnjeg mandata stekao uvjete za penziju, zašto nije pokrenuo postupak protiv Odbora? Ili, zašto ne pokreće postupak protiv gradonačelnika i Gradskog vijeća što je šest godina gradski pravobranitelj v.d.?

Predlažem Sramoti da na rečenu adresu pošalje OBAVIJEST, ODMAH i ŽURNO! (Piše: Ekrem Avdić, thebosniatimes.ba)

5 Komentari

 1. Sve sto je Ekrem napisao je istina zato Ljubicu turbo daj ostavku i pusti cestotke tuzioce da rade svoj posao.vrati gosp.spasojevicu predmete imamovica pa iz Zagreba gledaj kako Ce ti mecena zavrsiti a prije ga upitah zovne li nekada Gorana salihovica il’ ga je pustio niz vodu

 2. Velko, malo slovo, točka zarez…….
  E moj Dirfe nemoj ba pisat kad te huja safata. Disi duboko i polahko, slovo po slovo, reč po reč.

 3. Malo im što su preuzeli Mup pa hoće i Tužilaštvo?Vlada,Nezavisni odbor,Skupština,svi ste vi sramota ovog sistema i društva,građana i naroda.Smeta vam i gradonačelnik?

 4. Nekoliko se puta javio na ovom portalu, ali bih ponovio opet.

  U BiHi nemamo nezavisnog pravosudja, mada je kao takvo inaugurisano. Nezavisnost pravosuđa je paravan za korupciju. Tužilaštvo i sudstvo su neefikasni, i niko ne odgovara, ni iz tužilaštva, ni iz sudova.To je katastrofa. Kad bi neko potegao pitanje odgovornosti tužioca, ili nekog sudije, to bi političari protumačili kao atak na nezavisno pravosudje. Zato sada imamo jako dobro plaćene sudije i tužioce,koji rade kako im se ćefne i nikome ne odgovaraju za svoje odluke.
  Sudije Ustavnog suda su očito stranački kadrovi, nisu birani po kvalitetima koje struka traži, a ima ih koji ni dana nisu radili u pravosudju. U VSTV vlada nepotizam, odsustvo bilo kakvog preispitivanja odgovornosti i kvaliteta rada predstavnika pravosudja, pa i kada je u pitanju očigledna povreda zakona. Ponekad se nešto potegne uglavnom sa slabim efektom.Sporovi dugo traju, radni sporovi i po 14 godina, prijave se bezrazložno odbacuju (po istom činjeničnom i pravnom osnovu donose se različite odluke od svih sudova do najviših) na sve to VSTV ne reaguje, odgovor se neće dobiti ili će se dobiti u najboljem slučaju brošura. Sporove iz privrednog kriminala, privatizacija, korupcija, stečajevi, zloupotrebe položaja itd. niko ne procesuira i ne sudi godinama. Potrebna je nezavisna civilna i zakonita kontrola pravosudja, da ne bude samo sebi svrha. Takodje neophodna je izmjena odredjenih propisa, utvrditi rokove za okončanje postupka, uspostaviti pravo privatnog tužioca (što već odavno postoji u zemljama EU, pa čak i Srbije i Hrvatske) , radi silnih zloupotreba nosilaca pravosudnih funkcija itd. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu uglavnom i ne razmatra veliku većinu apelacija protiv odluka sudova u BiH, stranka dobije pismo potpisano od pisara suda da se odbija, bez naznake sudije, obrazloženja itd. Takve obavijesti dobivaju i stranke u Hrvatskoj i Srbiji. Sve ovo doprinosi haosu koji vlada u BiH pravosudju.
  Smatram da obzirom na svoju nezavisnost od politike i podršku medjunarodne zajednice koju ima i ako bi zaista radili u skladu sa pravilima struke pravosudje moglo doprinijeti uredjivanju BiH kao pravne države, a ne da bude podvrgnuta bezakonju i samovolji vlasti i političkih oligarhija.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here