Predsjedništvo BiH: U roku od 24 sata osigurati karantine na granici

0
144

Predsjedništvo BiH na današnjoj redovnoj sjednici konstatovalo je da su vlasti u Bosni i Hercegovini blagovremeno preduzele mjere na zaštiti od pandemije, te da se preduzimaju mjere na zaštiti ekonomije.

“Imajući u vidu epidemiološko stanje u Bosni i Hercegovini vezano za borbu protiv koronavirusa, Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da, u saradnji s entitetskim vlastima i vlastima Brčko Distrikta BiH, u roku od 24 sata, na graničnim prijelazima za protok ljudi osigura karantine. Ukoliko se to ne uradi, Predsjedništvo BiH traži da se zatvore svi granični prijelazi za protok ljudi na kojima nisu uspostavljeni karantini”, saopćeno je nakon sjednice.

Predsjedništvo BiH pozdravlja aktivnosti Vijeća ministara BiH na zaključenju međunarodnih finansijskih aranžmana i predlaže Vijeću ministara BiH da s međunarodnim institucijama započne razgovore oko mogućeg moratorija ili odlaganja obaveza kredita za ovu godinu.

Članovi Predsjedništva su obavili i konsultacije s predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom o Nacrtu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

“Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da ponovo razmotri Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, kojim će se omogućiti neometano funkcionisanje institucija na državnom nivou i realizacija njihovih ustavnih i zakonskih obaveza, uzimajući u obzir vanredne okolnosti koje su nastupile nakon prvobitne izrade Nacrta budžeta za 2020. godinu”, navedeno je u saopćenju.

Zatraženo je da im se novi nacrt budžeta dostavi najkasnije do 31. maja 2020. godine.

“Novi Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu treba prilagoditi situaciji prouzrokovanoj pandemijom koronavirusa, tako što će se predvidjeti uštede na strani rashoda, poštujući okvir budžeta institucija Bosne i Hercegovine koji je dogovoren na sjednici Fiskalnog vijeća 27. decembra 2019. godine. Po mogućnosti, tako osigurana sredstva treba predložiti u posebnu stavku, kojom bi se pomoglo u otklanjanju ekonomskih šteta nastalih uslijed pandemije”, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here